Donatorski program:

Oblast xx:

Tematski okvir:

Trajanje projekta:

Broj:

Projekat je zasnovan na istraživanjima biologije i proizvodnog potencijala brzorastućeg industrijskog useva Miscanthus giganteus i drvenastih kultivara i klonova iz rodova Salix i Populus, sa ciljem proizvodnje obnovljive energije. Opšti cilj projekta je karakterizacija eko-fizioloških osobina, adaptabilnosti proizvodnog potencijala i efikasnosti vrsta i klonova, gajenih na plodnom poljoprivrednom zemljištu u specifičnim klimatskim uslovima.

Uspostavljeni su terenski ogledi na zemljištu opterećenom zagađujućim agentima iz poljoprivrede i urbanih sredina, u cilju poređenja bioakumulacionih i ekoremedijacionih kapaciteta biljke Miscanthus giganteus sa osobinama drugih autohtonih biljaka. Postojeće iskustvo u osnivanju oglednih polja u okviru projekta tehnološkog razvoja „Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu“, TR20208, podržanom od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, omogućilo je veoma koristan transfer znanja za kolege iz Slovačke, imajući u vidu da se agrotehnička praksa kultivacije poljoprivrednih useva, prilagođena drvenastim biljkama, još uvek primenjuje pri njihovoj kultivaciji u energetske svrhe.

Istovremeno, identifikacija agroekoloških uslova brzorastućih drvenastih biljaka iz rodova Salix i Populus (provenijencije iz Švedske, Mađarske i Italije) na osnovu utvrđivanja interakcija zemljišnih, klimatskih, hidroloških, ekoloških i agronomskih parametara na oglednim poljima (plantažama), realizovana je na području južne Slovačke, u okviru projekta „Proizvodni potencijal genotipova brzorastućih drvenastih energetskih biljaka u edafsko-ekološkim uslovima južne Slovačke“, VEGA 1/0890/10. Praktično iskustvo u izboru najboljeg metoda za osnivanje plantaža brzorastućih drvenastih biljaka u energetske svrhe, koji će biti izvršen tokom ovog projekta u Slovačkoj, može biti veoma korisno, sa metodološkog aspekta, za implementaciju projektnih ciljeva u Srbiji.

 

U Slovačkoj, projektom je ostvarena međunarodna saradnja kao značajan preduslov za uspostavljanje nove bilateralne i multilateralne saradnje institucija iz četiri države (Švedska, Mađarska, Slovačka i Srbija), u oblasti obnovljivih izvora energije. Takođe, projekat u Srbiji uključenjem predstavnika industrijskog sektora, direktne korisnike projektnih rezultata, otvara mogućnost primene i ekonomske valorizacije međunarodnih istraživačkih rezultata.

Osnovni rezultat projekta bilateralne saradnje između Slovačke (Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Slovačkog poljoprivrednog univerziteta u Nitri) i Srbije (Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ Univerziteta „Singidunum“ Beograd), pored formiranja međunarodnog istraživačkog tima, transfera znanja, razmene informacija i jačanja kapaciteta, predstavlja izrada „Metodoloških smernica za gajenje energetskih useva i biljaka“ i naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima.

Pozovite nas