Revitalizacija malih poljoprivrednih gazdinstava gajenjem energetskih useva i proizvodnjom biomase, SK-SRB-2013-0031,Bilateralna saradnja sa Republikom Slovačkom za 2015-2016. godinu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Uporedna istraživanja adaptilnosti i produktivnosti energetskih useva i biljaka gajenih na poljoprivrednom zemljištu Južne Slovačke i Srbije, Bilateralna saradnja sa Republikom Slovačkom
Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu – Biotehnologija i agroindustrija, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Research of climate changes and their influence on environment- monitoring, influence, adaptation and improvement,Subproject 3: “Integral researches of quality of air in the urban environment”, Ministry of Education and Science of theRepublic of Serbia
Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva, izvori finansiranja: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Fizika uređenih nanostruktura i novih materijala u fotonici, realizatori istraživanja: Institut za fiziku u Beogradu i Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, realizacija 2011-2014
Optimizacija energetskog iskorišćavanja subgeotermalnih vodnih resursa, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Proučavanje biljnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilju razvoja metoda bioracionalne zaštite bilja i proizvodnje bezbedne hrane, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Pozovite nas