Nova odrednica profila posla jeste ekvivalencija posla sa projektom, odnosno projekt je postao okvir za iniciranje i realizovanje poslovnih aktivnosti. Modelovanje projekata i njihovo uvezivanje u svojevrsan kontinuitet angažovanja na određenim zadacima tj na rešavanju datih problema i samoj proizvodnji danas se iskazuje kao preduslov za samo postojanje posla kao takvog tj kao stvarne materijalne situacije.

Sve veći značaj dobija upravo projektno finansiranje i njihovo razvijanje kroz prizmu Strategija i Akcionih planova. To su danas ključni mehanizmi i instrumenti održivosti tzv posla tj najoptimalniji garant održanja i razvoja svake proizvodne i stvaralačke aktivnosti.

Nova mera efikasnosti i efektivnosti posla više nije samo rad i profit. Prava mera je postao nivo rizika, odnosno stepen održivosti određenog radnog angažmana.

Pozovite nas