Program studija DS

Struktura studijskog programa
Doktorske akademske studije Održivi razvoj i životna sredina

 

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

Š*

Naziv predmeta

S

Status predmeta

P

SIR

PRVA GODINA
 6DRMNRObavezni predmet:
Metodologija naučno-istraživačkog rada

I

O

5

5

15

  

6DRAEP

Obavezni predmet:
Аnaliza i interpretacija eksperimentalnih rezultata

I

O

5

5

15

 Primer
6DRORZ
Izborni predmet 1
Održivi razvoj

II

IB

5

5

15

 Primer
6DREZS
Izborni predmet 2
Ekonomika životne sredine

II

IB

5

5

15

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
DRUGA  GODINA
 Primer
6DRLZP
Izborni predmet 3
Održivi razvoj u lokalnim zajednicama i zaštićenim područjima

III

IB

5

5

15

 6DRIRDIstraživački naučni rad**

III

OB

0

10

15

 Primer
6DREPS
Izborni predmet 4
Eksperimentalno ispitivanje procesa u životnoj sredini

IV

IB

5

5

15

 6DRIRDIstraživački naučni rad**

IV

OB

0

10

15

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
TREĆA  GODINA
 6DRIRDIstraživački naučni rad**

V

OB

0

20

20

 6DRIRDIstraživački naučni rad**

VI

OB

0

20

20

Ukupno časova aktivne nastave = 40
 
 6DRIDDIzrada doktorske  disertacije

20

Napomena: *  Šifra predmeta se nalazi u tabeli izbornih predmeta
** Osposobljavanje studenta za izradu doktorskog rada (10+10+20+20)*15=900 časova