Program studija DS

Struktura studijskog programa

Doktorske akademske studije Održivi razvoj i životna sredina

R.bŠNaziv predmetaStatus

predmeta

Časova aktivne nastaveESPBNastavnik/nastavnici na predmetu (Prezime, srednje slovo, ime)
PredavanjaStudijski istraživački rad
I GODINA
I SEMESTAR
1.6DRMNRMetodologija naučno-istraživačkog radaO5515
2.6DRPZSProblemi životne sredine i njene degradacijeI5515
3.6DRORZOdrživi razvojI5515
4.6DROENOdrživa energetikaI5515
5.6DRHEKHumana ekologijaI5515 
II SEMESTAR
6.6DRAEPAnaliza i interpretacija eksperimentalnih rezultataO5515
7.6DRERMEkoremedijacijeI5515
8.6DRUEHUpravlјanje ekološkim hazardomI5515
9.6DREZSEkonomika životne sredineI5515
10.6DREPS
Eksperimentalno ispitivanje procesa u životnoj sredini
I5515
II GODINA
III SEMESTAR
11.6DRDIRDegradacije i  renaturalizacijeI5515
12.6DRLZPOdrživi razvoj u lokalnim zajednicama i zaštićenim područjimaI5515
13.6DRZUBZaštita, očuvanje i unapređenje bioresursaI5515
14.6DRKZSKarakterizacija i kvantifikacija zagađujućih supstanci u životnoj srediniI5515
IV SEMESTAR
15.6DRPPEPlaniranje projekata u ekoremedijacijiI5515
16.6DRZGRZaštita, očuvanje i unapređenje genetičkih  resursaI5515 
17.6DRZTHZelene tehnologijeI5515 
III GODINA
V i VI SEMESTAR
18.6DRIRDIstraživački  naučni  radO6070
19.6DRIDDIzrada doktorske disertacije20