Trajanje studijskog programa: 1 godina (II semestra)
ESPB: 60
Zvanje: Master analitičar zaštite životne sredine

 

Cilj studjskog programa

 

Obrazovanje i osposobljavanje novih profila stručnjaka u kontekstu sve većeg ugrožavanja životne sredine, očiglednih opterećenja daljeg razvoja i nastojanja savremene nauke i tehnologije da se minimiziraju nivoi zagađenja i degradacije, odnosno sačuvaju prirodni uslovi i civilizacijske vrednosti. Sve više su potrebna znanja o ambijentu ljudskog življenja, tokovima proizvodnje i razvoja kao i ulozi čoveka i njegovih ukupnih delatnosti u životnoj sredini, ali i novi koncepti proučavanja životne sredine u cilju što efikasnije i plodotvornije ne samo zaštite i očuvanja, već i inventivnog obnavljanja i oblikovanja životne sredine. Održivost razvoja i integralna zaštita životne sredine je prvorazredni interes savremene nauke, kao sinteza strukture saznanja, odnosno umrežavanja pojedinačnih prirodnih i društvenih disciplina u okviru nove nauke o životnoj sredini. Studijski program se bazira na stručnom osposoljavanju studenata za procenu, analiziranje i sanaciju ekološke štete.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

-PRIMENJENI EKODIZAJN-

I GODINA

Obavezni

Izborni

1. Ekoremedijacija-ekoinžinjering

I

7

Ekološki monitoring

I

6

2. Mikrobiološki procesi u remedijaciji

I

7

Ekosistemske tehnologije – industrijska ekologija

I

6

3. Izborni 1

I

 

Sistem ekološke bezbednosti

I

6

 
4. Primena ekološkog dizajna i modelovanja

II

7

Energetska efikasnost

II

6

5. Metodologija izrade projekta

II

7

Transformacije i redizajn supstanci u životnoj sredini

II

6

6. Izborni 2

II

 

Biotehnologija prerade otpadnih tokova

II

6

7. MASTER RAD

II

20

   

 

Pozovite nas