POSLOVNO UMREŽAVANJE

POSLOVNO UMREŽAVANJE

Mreže kontakata predstavljaju moćno sredstvo za razmenu ideja, prilika i informacija. Ukoliko, odnosno održavate poslovne kontakte, imate daleko veće šanse da dobijete informaciju ili priliku koja će vam omogućiti da pronađete ili promenite posao.

Kako sve možete doći do značajnih kontakata?

umrezavanjeDok radite ili obavljate praksu i volontirate u nekoj kompaniji, upoznajte ljude sa kojima možete ostvariti dobru  poslovnu saradnju. Rezmenite e-mail adrese ili brojeve telefona. Takođe, do poznanstva i poslovnog umrežavanja možete doći i prilikom prisustva na seminarima, konferencijama, koktelima i raznim događajima kojima prisustvuju ljudi iz iste ili slične branše.

 

Na ovakvim skupovima uvek budite prikladno odeveni, kako biste osavili pozitivan utisak na sagovornike.

 

Preporučljivo je da dođete ranije na takve događaje, jer vam se može pružiti prilika da započnete razgovor sa organizatorima, zvanicama, kao i da osmotrite celokupnu situaciju.

Uzmite vizit karte od sagovornika.