Lazar Vukadinović

 1. Trenutno radno mesto

Monitoring vazduha

Amiantos Environmental Engineers & Consultants, New York, USA

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

Nakon srednje škole koja je bila ekološki profilisana, hteo sam da nastavim školovanje u smeru zaštite životne sredine. Tada sam uvideo da je profesorski kadar i nastavni program na Fakultetu Futura vrlo kvalitetan u odnosu na neke druge fakultete u Srbiji.

Naravno, presudna je bila i mogućnost za širok spektar kasnijih mogućih zaposlenja, s obzorom da je rast potreba vezanih za zaštitu, očuvnaje i unapređenje životne sredine sve izraženiji širom sveta, a naročito u Srbiji.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Konobar u restoranu 4 meseca, nakom toga trenutno radno mesto, tj.monitoring vazduha

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Vrlo kompleksna stvar, pogotovo kod nas u Srbiji gde finansije predstavljaju otežavajuću okolnost u većini slučajeva. Ali koncept ‘zagadjivač plaća’ je sasvim legitimna stvar, validan čin koji bi trebao da se podrži od strane države. Pored konstantnog marketinga, za životnu sredinu i prvenstveno njen značaj, koji je neizbežan kako bi se povećala svest ljudi generalno.

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

Utisci su toliko pozitivni da se ne mogu opisati rečima. 
Baziranje edukacije na praksi i konkretnim primerima je u potpunosti najbolja stvar na fakultetu. Čak bih rekao i da se studenti toliko ne interesuju koliko sam fakultet želi i može da pomogne, obezbedi i učini za njih. Ali oni koji zaista žele da postanu stručnjaci u ovoj oblasti, za to imaju mogućnost upravo ovde.

Istakao bih još i brojna druženja koja će se pamtiti ceo život, kao i značajna prijateljstva koja sam stekao na ovom fakultetu.

 

Mario Opričić

 1. Trenutno radno mesto

Hemofarm Vršac

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

Zanimanje budućnosti, koje će svoju pravu ekspanziju dostići u godinama koje slede. Uvideo sam priliku da i ja budem deo te budućnosti.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Hemofarm Vršac, Sektor kontrole kvaliteta, Fizičko-hemijska laboratorija.

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Primenjena ekologija predstavlja sinergističko delovanje više nauka, kako društvenih, tako i

prirodnih, koja za cilj ima očuvanje i unapređenje životne sredine i svih njenih činilaca.

Srbija ima dobru predispoziciju da u godinama koje slede, primenom koncepta primenjene

ekologije u dejstvu sa ostalim granama nauke i tehnologije prosperira u svim poljima.

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

 Odličan nastavni kadar, profesionalno i odgovoro ophođenje prema studentima i saradnicima.·

 Dobra komunikacija između predavača, asistenata, saradnika i studenata, kao i ostalog osoblja·

Fakulteta.

 Interaktvina predavanja i vežbe, dosta vannastavnih aktivnosti, terenska nastava, stručna praksa.·

 Mogućnost učestvovanja u velikom broju projekata.·

 Dobri uslovi za rad na Fakultetu.·

 Odlazak na naučni skup studenata „Zaštitijada“.·

 

Stevanović Aleksandra

 1. Trenutno radno mesto

ECOlogica URBO DOO Kragujevac. Radno mesto na izradi studijske, planske i projektne dokumentacije (Strateške procene uticaja na životnu sredinu, Procene uticaja na životnu sredinu, Planovi upravljanja otpadom, IPPC dozvole…

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

Ljubav ka ekologiji rodila se još u osnovnoj školi, tačnije u 7. razredu kada se iz predmeta biologija, izučavala ekologija i zaštita životne sredine, tako da sam do upisa na fakultet imala vremena da pažljivo analiziram sve fakultete sa ekološkim smerovima, i većina je davala samo jednu mogućnost: „Učiti, naučiti i nikada ne primeniti“. Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ iskače iz okvira konvencijalnog studiranja naših roditelja prateći svetske metode učenja i standarde obrazovanja, a kombinujući najbolje profesore sa raznih Univerziteta. Naravno da sam onda odlučila da studiram ovaj fakultet jer on pruža sve ono što svakom studentu treba: visoke kriterijume, odlične predavače, dobre uslove, prijatnu atmosferu, i što je najvažnije mogućnost ka zaposlenju.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, sektor ekotoksikologije, jedinica za procenu uticaja i izradu analiza, elaborata i studija.

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

U Srbiji je, od pre par godina, jako zaživela primenjena ekologija uvodjenjem novih zakona i pravilnika čije sprovodjenje je uslovljeno isključivo praćenjem i poštovanjem ekoloških principa i načela. Medjutim, za primenjenu ekologiju se u Srbiji manje zna od prava, ekonomije, medicine… zato što Srbija još uvek nema dovoljan broj visoko školskih ustanova koje bi stvorile ljude spremne da odmah posle završenog fakulteta primene svoja znjanja i odgovore na zahteve koje ekologija u Srbiji nalaže.

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

Pre nego sam upisala FPE Futura dolazila sam prvo par dana na predavanja ne bi li se sto posto uverila u kvalitet predavanja, predavača, uslova i mogućnosti koje fakultet pruža. Sada kada se setim divno provedenog vremena sa profesorima koji pokreću na rad i bude radoznalost studenata, kao i svih na fakultetu koji čine sve da ne gubite previše vremena i živaca na overu semestara, dobijanja potpisa, čekanja u redu po prijavu za ispit, za upisivanje ocena, bilo koje konsultacije i sl., a znamo da je vreme u ispitnom roku za svakog studenta ključno. Naše je bilo samo da učimo i polažemo ispite, učestvujemo u planskim aktivnostima kroz koje se i uči zabavlja. Naravno da uspesi nisu izostajali!
Stevanović

 

Vojkan Dimitrijević

 1. Trenutno radno mesto

Freelancer

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

Razlozi zbog kojih sam se opredelio da studiram Fakultet za primenje ekologiju „Futura“ su bili sledeći: izbor predmeta i profesorski kadar koji je bi stručan i imao iskustva na poljima ekologije i zaštite životne sredine, kako u praksi, tako i na terenu.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Asistent profesora na Fakultetu za primenjenu ekologiju „Futura“, na predmetima: GIS Tehnologije, Baze podataka, Informacione tehnologije i osnovi informatičkog kursa, kao i vođenje multimedijalnog centra, 2009-2011

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Poslednjih par godina, moj rad na zaštiti životne sredine i ekologije je bio baziran isključivo u inostranstvu, i samim tim sam isključen iz koncepta primenjene ekologije što se tiče zemlje Srbije, i nažalost ne mogu Vam dati odgovor na to pitanje.

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

Tokom mojih studija (2006-2011), pozitivan utisak na mene su ostavile dve stvari. Prva je, interaktivna nastava, mi kao studenti smo uvek imali mogućnost da postavljamo pitanja i debatujemo sa profesorima tokom samog predavanja, a ne da čekamo kraj celodnevnog predavanja. Druga je, terenski rad, počev od Istraživačke stanice Petnica u Valjevo, preko Specijalnog rezervata prirode Zacavica, učestovanje na manifestacijama edukativno-spoгtskog karaktera poznatije kao „Menadžerijada“, pa sve do ekoloških kampova na Velikom Ratnom Ostrvu.

 

Ivana Jelić

 1. Trenutno radno mesto

Projekt menadžer, MC-Latra d.o.o.

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

Zaštita životne sredine me je uvek zanimala, posebno nakon završenog Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Master studije na Fakultetu Futura sam upisala prvenstveno zato što je prof. Marković tada bio dekan fakulteta, a professor kojeg sam najviše cenila na osnovnim studijama. Doktorske studije sam upisala, pored velike želje da aktivno učestvujem u ovoj oblasti, u dogovoru sa prof. Aleksićem i Adžemovićem koji su me inspirisali.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Šef prodaje, Media zemun d.o.o.

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Situacija je vrlo negativna, s obzirom da se vrlo malo novca izdvaja za zaštitu životne sredine.

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

Svi nadležni profesori sa doktorskih studija su upoznati sa mojim predlozima za poboljšanje doktorskih studija na jednom od sastanaka tokom prethodne školske godine. Tema je obimna i nema potrebe da je ponavljam.

 

Relja Kosanović

 1. Trenutno radno mesto

Koordinator za održivi razvoj 
Delhaize Serbia

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

Privukle su me prirodne nauke, moderan plan studiranja i mogućnost da svoje akademsko obrazovanje (studije Obrade drveta) privedem kraju.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Referent za zaštitu životne sredine, Delta Maxi

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Za mene je primenjena ekologija, upravo mogućnost da sva znanja svakodnevno primenjujem u poslu, tj. konkretno da pomognem da moja kompanija posluje po principima održivog razvoja, što za nas predstavlja razvoj najodrživiji proizvoda privatne robne marke, unapređenje lokalne zajednice i briga o napretku i zdravlju naših zaposlenih i na kraju briga o zaštiti živonte sredine prvenstveno kroz smanjenje svih emisija CO2 i upravljanje otpadom. Naglasio bih da za mene, u ovom smislu, sam termin primenjena ekologija ima daleko veći okvir od ekologije u osnovnom značenju.

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

Iznenadilo me je koliko sam dobro bio pripremljen da odgovorim na poslovne zahteve internacionalne kompanije u kojoj radim od 2010. Znanja koja sam stekao na Fakultetu Futura ističu me među mojim kolegama u celoj Delez Grupi, tako da sa sigurnošću mogu da upravljam ekološkim (i drugim) projektima, govorim o upravljanju otpadom, energetskoj efikasnosti i svim aspektima proizovoda private robne marke koji se kreiraju po principima održivog razvoja.

Bilo mi je jako interesantno studirati sa kolegama različitih generacija od 10 godina mlađih, mojih ispisnika kao i starijih kolega. Bolonja je za mene bila novina s obzirom da sam ranije studirao po starom programu BU. Način na koji se danas na Fakultetu Futura vodi nastava, neposredni kontakt sa svim profesorima, praktične vežebe i pažljivo odabrano gradivo, izvajaju ovaj program studija, koji je prilagođen svremenim potrebama poslovnog okruženja.

 

Ljiljana Konevski

 1. Trenutno radno mesto

O.Š.“Isidora Sekulić“ Pančevo i
Predsednik Pokreta gorana i Centra volontera Pančevo

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

Zbog priode posla kojim se bavim. Profesor sam biologije i ekologije, a imam ambiciju da napredujem i pružim mladima što više potrebnog znanja.

Fakultet Futura sam izabrala zbog nesebične ljubaznosti i ozbiljnog pristupa nauci profesora I asistenata ovog fakulteta.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Srednja škola u Pančevu.

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Uz mnogo zalaganja svih stručnjaka u ovoj oblasti i ostalih članova javnosti, vidim čistu i uređenu Srbiju koja ima svoju održivost.

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

Nema šta mnogo da se govori, svi utisci su za 10.

 

 

Gordana Vukašinović

 1. Trenutno radno mesto

Republički inspektor zaštite životne sredine

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

Zbog sticanja novih znanja i mogućnosti usavršavanja

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Tehnolog u fabrici za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda u Poljoprivrednom kombinatu „Delišes“ u Vladičinom Hanu

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

/

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

Završila sam master studije na Fakultetu Futura. Studiranje na ovom fakultetu predstavlja novo,vrlo interesantno iskustvo, uz izuzetno ljubazan , obučen nastavni kadar, zanimljiva predavanja i prezentacije.

 

Radmila Šerović

 1. Trenutno radno mesto

Načelnik odeljenja za uravljanje otpadom

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

Fakultet kao naučna institucija je orjentisan na sektorsku oblast zaštite životne sredine i ekologiju što je i nadležnost ministarstva u kome radim od 2003. godine.
Doktorske studije iz oblasti ekologije su vrhunac moje karijere koja je posvećena zaštiti životne sredine još od 1996. godine.

Odluka da doktorske studije upišem na Fakultetu Futura došla je nakon brojnih pohvala, preporuka i podrške od priznatih i uvaženih stručnjaka u RS koji se bave zaštitom životne sredine.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Moje ambicije vode ka zvanju pomoćnika ministra u ministartsvu i redovnog ili vanrednog profesora na Fakuletu Futura, kao i priznatog konsultanta iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Sva znanja iz oblasti zaštite životne sredine a posebno iz oblasti uravljanja otpadom potrebno je implementirati kroz programe i projekte na državnom i lokalnom nivou, a u skladu sa zakonskim i EU propisma iz navedene oblasti.

Za imlementaciju programa i projekata u RS potrebna je podrška kako naučnih institucija tako i podrška državnih organa ali i EU fondova.

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

Moje iskustvo do sada, nakon završene I godine na doktorskim studijama i pri kraju II godine, je i više nego pozitivno u svim aspektima.

 

SINIŠA MITROVIĆ

SAMOSTALNI SAVETNIK ZA DOMAĆE I EU PROPISE U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

JER JE TO NAUKA ZA UPRAVLJANJE BUDUĆNOŠĆU

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

POSAO U LOKALNOJ SAMOUPRAVI VALJEVA

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

SMANJENJE PRITISKA LJUDI I NJIHOVE DELATNOSTI NA ŽIVOTNI PROSTOR

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

TO SU LIČNE EMOCIJE I NE DELIM IH!!

 

Nina Globovnik

 1. Trenutno radno mesto

Međunarodni centar za ekoremediaciju, Filozofski fakultet Univerze u Mariboru

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

Jer se bavim ekoremedijaciom, zaštitom životne sredine i prirodnim sistemima prečišćavanja vode, pa želim svoje znanje u toj oblasti proširiti. U Sloveniji nema fakultet koji sadrži sve ove tematike pa sam želea otići na studije u inostranstvo. 
Tokom rada sam upoznala i sarađivala sa profesorima sa Future koji su me oduševili, što je dodatno uticalo izaberem baš ovaj fakultet.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

U srednjoj školi kao nastavnica.

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Ne znam kakva je situacija na tom področju u Srbiji.

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

Studiram na daljinu pa na žalost nemam mogućnost učestvovanja na predavanjima, ali ono što sigurno mogu reći je da su profesori i asistenti uvek spremni da pomognu i izađu u susret.

 

MSc Knežević Danijela

 1. Trenutno radno mesto

Ovlašćeni stručni saradnik u oblasti zaštite životne sredine „Tehničko ekološki zavod“ d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj. Fakultet Futura?

Zbog referenci koje fakultet posjeduje, pozitivnih iskustava i preporuka nekih kolega, te mogućnosti studiranja na daljinu.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Komercijalista

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Koncept primjenjene ekologije je osnova za savremeni razvoj i unapređenje životne sredine.

 1. Opišite u par rečenica utiske tokom studiranja na Fakultetu Futura.

Svi profesori su bili veoma korektni, profesionalni i otvoreni za saradnju. Svaka pohvala ide i ka asistentima i osoblju, jer svaki zahtijev je bio završen na vrijeme. A sama koncepcija učenja na daljinu, otvara nove čari studiranja u ovome ubrzanom vremenu u kom živimo. Taj koncept omogućava da svoje vrijeme kvalitetnije organizujete, a praksa snimanja predavanja je odlična.

Sve u svemu, jako sam zadovoljna i ponosna što sam student ovog fakulteta, i srdačno ga preporučujem svakom ko je zainteresovan za studiranje.

 

Vladica Dragosavljević

 1. Trenutno radno mesto

Direktor Javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „INGREEN“ Inđija

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj.Fakultet Futura?

Zato što je Fakultet Futura jedini fakultet u regionu koji je prepoznao pravi koncept primenjene ekologije i čiji se program potpuno uklapa u evropske programe obrazovanja.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

JKP „Komunalac“ na mestu: referent za odnose sa javnošću, administrator Sistema 48 i koordinator za projekte.

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

U Srbiji se o ekologiji na žalost nedovoljno govori u javnosti što za posledicu ima nisku svest građana o značaju primenjene ekologije. Potrebna su mnoga ulaganja i pozitivna delovanja u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji ne samo zbog integracije EU, već i zbog sopstevenih ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih aspekata.

 1. Koja je Vaša preporuka mladima vezana za primenjenu ekologiju?

S obzirom na značajnu praksu, terensku i primenjenu nastavu, kao i veliki broj poznanastava koje sam ostvario tokom studiranja, a koja su mi kasnije bila značajna u daljoj karijeri, svim mladima bih preporučio da upišu i studiraju Fakultet za primenjenu ekologiju Futura.

Osim znanja koje će steći, biće u mogućnosti da učestvuju u raznim ekološkim manifestacijama, upoznaju ljude iz ove oblasti, pronađu dalji put u svojoj karijeri. Oblast ekologije u Srbiji je tek u razvoju, pa će shodno tome i veći broj radnih mesta biti otvaran baš u ovoj oblasti.

 

 

ZORAN KARIĆ

 1. Trenutno radno mesto

Nauka o zaštiti životne sredine je multidisciplinarna nauka koja obuhvata mnoga moja interesovanja. Primarni razlog zbog čega sam se odlučio za primenjenu ekologiju je prelomni trenutak u kome se nalazi čovečanstvo, pa i Srbija, po pitanju ekološkog otiska i biokapaciteta Planete. Pre svega me zanimala problematika ugroženosti biodiverziteta, ali i ostali segmenti životne sredine. Želeo sam da steknem znanja koja će mi omogućiti da se uključim u aktivnu “borbu” za očuvanje biološke raznovrsnosti u Srbiji.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Još tokom studiranja sam radio kao inženjer elektrotehnike i računarstava u Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija”. Iako već 15 godina radim na razvoju mobilne mreže (M:ts), sa tehničke strane, moja želja je bila da pokrenem uspostavljanje službe za zaštitu životne sredine u Telekomu i između ostalog bavim se problemima uticaja nejonizujućeg zračenja baznih stanica mobilne telefonije na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Osim toga namera mi je da se u kompaniji bavim i upravljanjem otpadom, koji se generiše tokom poslovanja, energetskom efikasnošću preduzeća, edukacijom iz oblasti ekologije kako zaposlenih tako i korisnika naših usluga. Tačnije, uspostavljanje službe koja će se baviti svim aspektima uticaja kompanije na životnu sredinu.

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Termin „primenjena ekologija” često zbunjuje ljude. Veliki broj njih smatra da su primenjeni ekolozi oni koji se bave ekologijom. Ekologija je, naravno, veoma složena nauka koja se bavi kompleksnim odnosima živih organizama i sredine u kojoj žive, kao i međusobnim odnosima. Primenjena ekologija se oslanja na dostignuća ekologije, ali je zapravo nauka o zaštiti životne sredine i kao takva predstavlja mnogo širu oblast koja uključuje saznanja različitih naučnih disciplina, prirodnih, društvenih, pa tehničko-tehnoloških a sve u cilju postizanja održivog razvoja. To je veoma raznovrsna oblast i ponekad je teško pratiti dostugnuća u svim segmentima.

U Srbiji je potrebno puno stručnjaka ovog profila. Kako sam pratio skrining poglavlja 27 o životnoj sredini u pregovorima sa EU, potpuno mi je jasno da je broj ovakvih stručnjaka nedopustivo mali. Potrebno je daleko više obrazovanih analitičara zaštite životne sredine, koji će se uključiti u žestoku i ponekad neizvesnu borbu za uspostavljanje evropskih standarda u oblasti životne sredine i u Srbiji.

 1. Koja je Vaša preporuka mladima vezana za primenjenu ekologiju?

Srbiji je neophodno mnogo stručnjaka iz oblasti nauke o zaštiti životne sredine. Kao primenjeni ekolozi ili analitičari zaštite životne sredine možete raditi na zaštiti biodiverziteta, kao stručno osoblje u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima, upravljaju i reciklažom otpadom, 
energetskom efikasnošu, definisanju politike zaštite životne sredine u svakom preduzeću,
uspostavljanju sistema upravljanja životnom sredinom, ekomenadžemnta, itd. Na fakultetu možete 
steći opšte znanje, ali je neophodno nastaviti obrazovanje i usavršavanje i nakon diplomiranja. 
Nauka o zaštiti životne sredine je veoma široka oblast i morate se specijalizovati za neku oblast ili 
više njih. U svakom slučaju, sasvim je sigurno da ovaj poziv ima budućnost.

 

DR BORIVOJE SAVIĆ

 1. Trenutno radno mesto

Fakultet “Futura” pre svega zbog saradnje profesora sa fakulteta sa najeminentnijim naučnim ustanovama u Srbiji ; Naučni Institut za veterinarstvo Srbije, Klinički Centar Srbije, Institut za transfuziju krvi, Fakultet Veterinarske Medicine….

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

U “PET” Skeneru Instituta za Nuklearnu Medicinu Kliničkog Centra Srbije

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Primenjena ekologija ili ti deo primenjene ekologije koju ja radim je usko vezana za Medicinsku Ekologiju pre svega u domenu Rukovanja medicinskim otpadom zatim ekologija i zdravlje na svim nivoima primarnom sekundarnom i tercijarnom nivou. Tako da Srbija je zemlja u kojoj nema još uvek nažalost pravih Medicinskih Ekologa koji moraju da spoje dve stvari osnovno poznavanje medicinskih nauka I primenjene ekologije. Ja se trudim da taj koncept zaživi I da ekologiju “uvučemo “ na prava vrata u medicinu , jer zdravlje dolazi iz sveta I prirode koja nas okružuje.

 1. Koja je Vaša preporuka mladima vezana za primenjenu ekologiju?

Primenjena ekologija može a i jeste integrisani deo gotovo svih nauka , ako kažemo da nema “hiljadu” nauka nego jedna nauka kojom se svi bavimo samo iz različitih oblasti , onda sigurno možemo reći da je primenjena ekologija budućnost jedinstvene naučne zajednice.

 

Ljubinka AntiĆ-Moravac

 1. Zbog čega ste odlučili da studirate primenjenu ekologiju, tj.Fakultet Futura?

Prema preporuci kolege, koji je imao iskustva i poznavao način rada ovog fakulteta.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Još uvijek sam na istom radnom mjestu, samostalni stručni saradnik za ekologiju, Gradska uprava
Banja Luka.

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

U Srbiji ne, pošto živim u Banja Luci, a što se tiče Republike Srpske, koncept primijenjene
ekologije bi se zasnivao na ekologiji koja određuje pravo stanje životne sredine, predlaže mjere i
aktivnosti koje je potrebno provesti da se očuva i poboljša stanje životne sredine. Znači, to bi bila
ekologija, koja je direktno primjenjena i čiji su rezultati vidljivi i mjerljivi.

 1. Koja je Vaša preporuka mladima vezana za primenjenu ekologiju?

/

 

NENAD MITIĆ

 1. Trenutno radno mesto

Oduvek me interesovala ekologija tj.informisao sam se o načinu i metodama rada i na osnovu toga sam odličio da je taj fakultet najprikladniji za izučavanje i istraživanje životne sredine.

 1. Koje je bilo Vaše prvo radno mesto, nakon završetaka fakulteta?

Inženjer životne sredine u RIO Kostolac (firma za rekultivaciju i ozelenjavanje)

 1. Da li nam iz Vašeg ugla možete objasniti koncept primenjene ekologije, kako je Vi vidite u Srbiji?

Ekologija u Srbiji je za sada prisutna samo teorijski,u nekom pogledu to predstavlja pozitivnu priču jer se vremenom ta priča sve više širi i podiže svest o ekologiji i obnovljivim izvorima energije, a vrlo malo se primenjuje u praksi.

 1. Koja je Vaša preporuka mladima vezana za primenjenu ekologiju?

Da vrše selekciju otpada u svom domaćinstvu, izdvajaju plastiku i metal i prodaju odgovarajućim organizacijama, na taj način čuvaju životnu sredinu I ostvaruju sopstvani prihod.

 

Pozovite nas