partnerstvo2“…Partnerstvo je međusektorska saradnja u okviru koje organizacije rade zajedno na transparentan, pravedan i obostrano koristan način. Partneri se obavezuju da ulože resurse, da dele rizike ali i dobit da bi zajedno radili na postizanju cilja održivog razvoja.”

Definicija “partnerstva” koju koristi

Inicijativa za Partnerstvo, januar 2005

 

Partnerstvo je danas jedan od preduslova uspešnog poslovanja. Bilo da se radi o partnerstvu važnom za funkcionisanje organizacije ili institucije, partnerstvu unutar istog sektora ili međusektorskom partnerstvu.

partnerstvo

Pozovite nas