Struktura studijskog programa

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE
R.br Naziv predmeta Semestar ESPB Naziv predmeta Semestar ESPB
Obavezni predmeti Izborni predmeti
I GODINA
1.

Ekonomija životne sredine i resursa

I 7 Ekološka politika I 6
2.

Osnove ekonomije

I 7 Kvantitativne metode I 5
3.

Informatika

I 6 Engleski jezik A I 5
4.

Upravlјanje resursom otpada

I 5 Izborni A    
5.

Izborni A

I        
 
6.

Analiza javnih politika

II 7 Teorija sistema i informacija II 5
7.

Mikroekonomski principi

II 7 Biostatistika i eksperimentalni dizajn II 5
8.

Socijalna ekologija

II 6 Engleski jezik B II 5
9.

Upravlјanje resursom zemlјišta

II 5 Izborni B    
10.

Izborni B

II        
II GODINA
11.

Javni, privatni i civilni sektor u održivom razvoju

III 6 Upravlјanje vodnim resursima III 6
12.

Makroekonomski principi

III 5 Filozofija prirodnih nauka III 5

13.

Zaštita geodiverziteta

III 7 Ruralna ekologija III 6
14.

Zaštita biodiverziteta

III 7 Izborni C    
15. Izborni C III        
 
16.

Ekonomija javnog sektora

IV 7 Engleski jezik C IV 5
17.

Regionalna geografija i prirodni resursi

IV 7 Biološki visoko vredni proizvodni sistemi IV 5
18.

Ekonomsko-ekološki intrumenti u zaštiti životne sredine (Zeleni budžet)

IV 6 Osiguranje i životna sredina IV 6
19.

Reciklažna indrustrija

IV 6 Izborni D    
20. Izborni D IV        
III GODINA
21.

Lokalni i regionalni održivi razvoj

V 7 Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistema V 6
22.

Menadžment životne sredine

V 7 Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa V 5
23.

Ekološko pravo i prirodni resursi

V 6 Ekološko–ekonomska procena rizika V 6
24.

EDIT A – Zelena ekonomija

V 5 Izborni E    
25. Izborni E V        
 
26.

Ekološko prostorno planiranje

VI 7 Održivi turizam u službi ruralnog razvoja VI 6
27.

Inkluzija i ekološka ekonomija

VI 6 Menadžment zaštićenih prirodnih dobara VI 5
28.

Ambijentalna ekologija (Ekološko ekonomska analiza kapitala prostora)

VI 7 Ekološka etika VI 5
29.

EDIT B – Braon ekonomija

VI 5 Izborni F    
30. Izborni F VI        
IV GODINA
31.

Metodologija vrednovanja ekološke štete

VII 7 Međunarodna regulativa u zaštiti životne sredine VII 5
32.

Klimatske promene i globalna ekonomija

VII 6 Ekologija i energetika VII 5
33.

Upravlјanje projektima zaštite životne sredine

VII 7 Ekološko-ekonomski aspekti usmerenog korišćenja genetičkih resursa VII 6
34. EDIT C – Plava ekonomija VII 3 Izborni G    
35. Izborni G VII        
             
36. Metodologija naučnoistraživačkog rada VIII 7 Vrednovanje prirodnih resursa VIII 5
37. Cirkularna ekonomija VIII 7 Globalna ekologija VIII 5
38. EDIT D – Crvena ekonomija VIII 3 Teorija odlučivanja VIII 6
39. Izborni H VIII   Izborni H    
40. DIPLOMSKI RAD VIII 10      

 

Pozovite nas