Fakultet Futura

Upis
Osnovne studije

Studijski programi (8 semestara)

Zaštita životne sredine

Broj studenata: 40

Obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za integralnu zaštitu, kontrolu, obnavljanje i očuvanje integriteta i kvaliteta životne sredine sa težištem na sintezi strukture geofizičke, biohemijske, informatičko-tehnološke i pravno-ekonomske analitike životne sredine.

Ekonomija životne sredine

Broj studenata: 10

Studijski program ima za cilj da pitanja zaštite životne sredine, (zagađenja, klimatske promene i očuvanje biodiverziteta) elaborira sa ekonomskog stanovišta, da razvije sposobnosti razumevanja životne sredine i resursa ekonomije, da definiše konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora stanja, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Opšti uslovi za upis

Uslov za upis kandidata na I godinu studija je završena srednja škola.
Rangiranje studenata vrši se na osnovu dva kriterijuma:

Uspeh iz srednje škole (60 bodova)
Rezultati provere sposobnosti i sklonosti kandidata putem intervjua (40 bodova)
Nagrade na takmičenjima ili inostrane preporuke (10 bodova)

Nakon što student dostavi potrebnu dokumentaciju dobiće svoj termin za intervju. Intervju sa studentima obavljaće naša stručna komisija utorkom u periodu od 11 do 13 časova.
Konačna rang lista upisanih studenata biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu fakulteta.
Prijave za upis slati na imejl adrese upis@futura.edu.rs
Telefon za informacije o upisu: 062 154 00 33

Školarina

Iznos godišnje školarine 1.200 eur, po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
Mogućnost plaćanja na 10 mesečnih rata. 200 eur prilikom upisa ostatak na 10 mesečnih rata

Fakultet nudi:
– stručnu praksu u najeminentnijim srpskim kompanijama
– saradnju sa institucijama za sticanje praktičnih znanja
– za DESET najboljih studenata u generaciji garantovano zaposlenje
Više informacija o studijama možete pronaći u ovoj pdf brošuri ili na sajtu.

* Osnovna literatura uračunata u cenu (na usb disku)

Prelazak sa drugih univerziteta

Korak 1.
Prijava

Kandidat koji prelazi sa drugih fakulteta, može se prijaviti putem elektronske prijave ili da na mail adresu upis@futura.edu.rs pošalje sledeće podatke:
* Ime i prezime kandidata
* Naziv studijskog programa za koji se kandidat interesuje
* Uverenje o položenim ispitima na prethodnim studijama (sa istaknutim ESP bodovima)* Plan i program po kojem je kandidat studirao

Korak 2.
Određivanje uslova za prelazak na FPE Futuru

Na osnovu dostavljene dokumentacije, komisija fakulteta utvrđuje predlog nastavka studiranja.
Kandidatu se dostavlja odgovor sa sledećim podacima: broj priznatih ispita, predlog upisa na odgovarajuću godinu, broj i naziv eventualnih diferencijalnih ispita, kao i školarina kreirana na osnovu predloga.
Napomena: Nije potrebno prvo položiti difrencijalne ispite kako bi se stekao uslov za slušanje naredne godine, već se diferencijalni ispiti mogu polagati u toku godine.

*Kandidati koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova su oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Kako bi izvršio upis na fakultet kandidat treba da u roku od mesec dana priloži neophodnu dokumentaciju.

Pozovite nas