Fakultet Futura

Organi upravljanja

Svetozar Krstić

Vd dekan

Savet fakulteta

Članovi saveta

Dragan Jeremić
Dragan Novaković
Nikola Božić
Svetozar Krstić
Student 1

Nikola Božić

Direktor

Božo Drašković

Prodekan za nauku
Ivana

Ivana Šekler

Prodekan za nastavu
mirjana

Mirjana Bartula

Prodekan za projekte, međunarodnu i privrednu saradnju

Studentski parlament

Studentski parlament
dragana

Dragana Jovanović

Centar za karijerno vođenje studenata

Aleksandra Aleksić

Studenstka služba