Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)

icon_pdf Konzervacioni status bele (Populus alba L.) i crne (Populus nigra L.) topole na području Velikog ratnog ostrva
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M., Maksimović, Z., Čortan, D. (2014), Glasnik Šumarskog fakulteta 109. str. 169-180.
icon_pdf Energetski bilans produkcije agroenergetskog useva Miscanthus giganteus na plodnom i degradiranom zemljištu
G. Dražić, A. Vitas, J. Ikanović (2014), Energija, ekonomija, ekologija br. 1-2 mart 2014, pp 224-230.
icon_pdf Šumski genetički resursi u Srbiji – stanje i predlozi za unapređenje ove oblasti
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (2014), Glasnik Šumarskog fakulteta. Specijalno izdanje „Šume Srbije i održivi razvoj“. str. 51-70.
icon_pdf Morfološke karakteristike i telesna kompozicija kod premenarhalnih i postmenarhalnih devojčica iz Vršca
Rada Rakić, Tatjana Pavlica, Verica Božić – Krstić, Dubravka Jovičić, Mitar Novaković, Damjana Drobac.(2014), GLASNIK ANTROPOLOŠKOG DRUŠTVA SRBIJE. Vol: 48  57 – 65.  ISSN 1820 – 7936
icon_pdf Bioenergetski izazovi i efikasno korištenje resursa zemljišta
G. Dražić, Z. Rajić, J.Ikanović, V. Popović 2015, Energija, Ekonomija I Ekologija, Savez Energetičara  Ed N. Đajić, 1-2. Godina XVII, mart 2015, ISSN 0354-8651, pp 96-102
icon_pdf Mogućnost gajenja alternativnih žita na degradiranom zemljištu
J. Ikanović, V. Trkulja, Ž. Lakić, G. Dražić 2015, S V A R O G Časopis za društvene i prirodne nauke, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Ed M. Milutinović, Tematski broj IZAZOVI RAZVOJA DO 2020. GODINE ISSN 1986-8588, br. 10, maj 2015 pp. 308-315
icon_pdf Ekološke determinante ekonomije i redizajn ekološko-ekonomskog instrumentarijuma zaštite životne sredine
Adžemović, M., Nikolić, M., Aleksić,D. (2015), Svarog, br. 10., Tematski broj, Međunarodna naučna konferencija: Development challenges to 2020, Nezavisni univerzitet, Banja Luka, pp. 360_371 (UDK 504.75.06:338.124.4, DOI 10.7251/SVR1510033A).
icon_pdf Interpretacija naučnih teorija i distinkcija teorijskō/posmatračkō
Aleksandar V. Gordić,, u: Smisao filozofije i smisao u filozofiji/Interpretacija i vrednovanje/Znanje i vera, Srpsko filozofsko društvo/Krovovi, Sremski Karlovci, 2014, str. 75–96. (UDK 1(082), ISBN 978-86-81349-31-1)
icon_pdf Ispreplitanost vere i znanja kao izazov filosofskog promišljanja
Aleksandar V. Gordić,, u: Smisao filozofije i smisao u filozofiji/Interpretacija i vrednovanje/Znanje i vera, Srpsko filozofsko društvo/Krovovi, Sremski Karlovci, 2014, str. 176–184. (UDK 1(082), ISBN 978-86-81349-31-1)
icon_pdf Individualni i kolektivni identitet kao dinamička kategorija
Aleksandar V. Gordić, u: Jednakost i nejednakost, identitet i razlika (Sremski Karlovci, 14–15. IX 2013), Srpsko filozofsko društvo/Krovovi, Sremski Karlovci, 2014, str. 28–37. (ISBN 978-86-81349-32-8)
icon_pdf MORPHOLOGICAL AND PRODUCTIVE TRAITS OF SPELT WHEAT –Triticum Spelta
Snežana JANKOVIC, Jela IKANOVIC, Vera POPOVIC, Gordana DRAŽIĆ, Sveto RAKIC, Slobodanka PAVLOVIC, Vladan UGRENOVIC, Divna SIMIC 2015.  Agriculture and Forestry, Podgorica, Vol. 61. 2.
icon_pdf Master plan plantaže energetskog useva Miscanthus x giganteus
Dražić, G., Sekulić, S., Milovanović, J., Aleksić, J. (2010), Energija, ekologija, ekonomija: 96-99. ISSN0354-8651
icon_pdf Uticaj agroekoloških činilaca na produkciju biomase miskantusa (Mischanthus giganteus)
Dražić, G., Milovanović, J., Ikanović, J., Glamočlija, Đ. (2010), Arhiv za poljoprivredne nauke. Sveska 63 71(253): 81-85. ISSN0354-5695
icon_pdf Primena molekularnih markera u konzervaciji genofonda šumskog drveća
Milovanović, J., Šijačić-Nikolić, M. (2009), Glasnik Šumarskog fakulteta, 99: 101-113. YUISSN0353-4537
icon_pdf Varijabilnost plodova, semena i klijanaca test stabla Paulownia elongata S.Y. Hu sa područja grada Beograda
Šijačić-Nikolić, M., Vilotić, D., Knežević, R., Milovanović, J. (2009), Acta herbologica, 18(1): 59-71. ISSN0354-4311
icon_pdf Prilog poznavanju juvenilne etape razvića američkog koprivića (Celtis occidentalis L.) = A contribution to the study of hackberry (Celtis occidentalis L.) juvenile stage of development)
Šijačić-Nikolić, M., Knežević, R., Milovanović, J. (2008), Glasnik Šumarskog fakulteta, 97: 57-78. YUISSN0353-4537 pregledni rad
icon_pdf Citogenetska analiza limfocita radnika profesijski izloženih malim dozama jonizujućeg zračenja
Jovičić D, Milačić S, Vukov T, Rakić B. (2009), GADS, 44: 323 – 327.
icon_pdf Uticaj povećanih količina azota na prinos zelene biomase i sena krmnog sirka, sudanske trave i interspecijes hibrida
Glamočlija, Đ., Dražić, G., Ikanović, J., Maletić, R., Janković, S., Milovanović, J., Rakić, S. (2010), Arhiv za poljoprivredne nauke, YU ISSN 0354 5695, UDC 63, vol 71, no 254, pp 63-74
icon_pdf Izbor radnih fluida i optimalnog režima rada kaskadne toplotne pumpe
Gojak, M., Rudonja, N., Komatina, M., Antonijević, D., Saljnikov, A., Stevanović, Z. (2010), KGH 39, 39-42
icon_pdf Internationally significant vascular plants in the north of Kosovo and Metohija, the middle course valley of the Ibar river
Prodanović, D., Krivošej, Z., Amidžić, L. (2008), Natura montenegrina, Podgorica, 7 (3). 329-335
icon_pdf Ulmus minor Mill. var. tortuosa (Host.) Hayek (Ulmaceae), novi takson u dendroflori Srbije
Krivošej, Z., Prodanović, D., Amidžić, L., Lazarević, P. (2008), Zaštita prirode: 58/1-2: 93-99. Zavod za zaštitu prirode Srbije.
icon_pdf Androsaceae elongata L. (Primulaceae), another steppe species on Kosovo and Metohija serpentines
Krivošej, Z., Prodanović, D., Amidžić, L. Lazarević, P. (2008), Natura montenegrina, Podgorica, 7 (3). 289-295.
icon_pdf Contribution to the knowledge of serpentine flora in Kosovo’s part of the Ibar river valley
Prodanović, D., Krivošej, Z., Lazarević, P., Amidžić, L. (2010), Botanica Serbica, Vol. 34, iss. 2, pp. 81-86. Institute of Botany and Botanical Garden „Jevremovac“. Faculty of Biology, University of Belgrade.
icon_pdf Ecological features of steppe flora on the Ibar valley serpentine, northen Kosovo
Prodanović, D., Krivošej, Amidžić, L. (2012), 405-424. Natura Montenegrina 11(3). Podgorica
icon_pdf Ekotipska karakterizacija genetičke varijabilnosti provenijencija bukve iz Jugoistočne Evrope na osnovu morfometrijskih svojstava listova
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M., Knežević. R., Babić. V. (2012), Glasnik Šumarskog fakulteta 106. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd, 197-214. ISSN 0353-4537
icon_pdf Fungi on feathers of common clinically heathy birds in Belgrade
Biljana Miljković, Z.Pavlovski, D. Jovičić, Radanović, O.Kureljušić, B. (2011), Biotechnology in Animal Husbandry Vol.27,1; p 45-55