Poglavlje u knjizi nacionalnog značaja (M44)

icon_pdf Relativizam vrednosti i vrednost relativizma
Aleksandar Gordić, pogovor u: Lari Laudan, Nauka, vrednosti i relativizam, preveo Aleksandar Gordić, ICNT, Beograd, 2011 (509 str.), str. 475–506.
icon_pdf Savremena recepcija metodoloških ideja Ruđera Boškovića
Aleksandar Gordić, u: Irina Deretić (prir.), Istorija srpske filozofije I, Evro-Giunti, Beograd, 2011, str. 93–122.
icon_pdf Kvantna mehanika i razumevanje prirod(n)e (nauke)
Gordić Aleksandar (2012), u: Ernst Peter Fišer, Verner Hajzenberg: nesebični genije (5–22). Preveo s nemačkog Aleksandar Gordić. Beograd: Izdavački centar “Nikola Tesla”. ISBN 97886-86531-61-2, COBISS.SR-ID 182392076.
icon_pdf Između pozitivizma i pragmatizma
Gordić, Aleksandar (2012), u: Ernst Mah, Nauka, saznanje i zabluda: iz nauke i filosofije (293–310). Izbor priredili Radomir Đorđević i Aleksandar Gordić, preveo s nemačkog Aleksandar Gordić. Beograd: Izdavački centar “Nikola Tesla”. ISBN 978-86-8653165-0, COBISS.SR-ID 187058965.
icon_pdf U spomen istinskom besmrtniku
Gordić, Aleksandar, u: Danilo N. Basta (prir.), Čuvar dostojanstva filozofije. Spomenica o godišnjici smrti akademika Mihaila Đurića (1925–2011), str. 74–95, ISBN 978-86-6047-087-6; COBISS.SR-ID 194827788

Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja (M45)  

icon_pdf Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u međunarodnom kontekstu
Milovanović, J., Šijačić-Nikolić, M., Radojević, U. (2015). U: Milovanović, J., Đorđević, S. (urednici): Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u službi ekoremedijacije. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Singidunum Beograd. Str. 70-87  ISBN: 978-86-86859-41-9
icon_pdf Šumski resursi u službi ekoremedijacije
Milovanović, J., Šijačić-Nikolić, M., Radojević, U., Nonić, M. (2015), U: Milovanović, J., Đorđević, S. (urednici): Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u službi ekoremedijacije. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Singidunum Beograd. Str. 90-143 , ISBN: 978-86-86859-41-9
icon_pdf Adaptacije na klimatske promene – izazov u očuvanju bioloških resursa
Milovanović, J., Aranđelović, M., Radojević, U. (2015), U: Milovanović, J., Đorđević, S. (urednici): Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u službi ekoremedijacije. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Singidunum Beograd. Str. 322-354 , ISBN: 978-86-86859-41-9
icon_pdf Primena ekološkog modelovanja u očuvanju bioloških resursa i ekoremedijaciji
Radojević, U., Milovanović, J. (2015). U: Milovanović, J., Đorđević, S. (urednici): Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u službi ekoremedijacije. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fakultet za primenjenumodelovanje ekologiju Futura Univerzitet Singidunum Beograd. Str. 372-403
icon_pdf Ekonomija resursa
Dragosavljević Z., Primenjena ekologija, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, str 235-248
icon_pdf Ekološko modelovanje 
Radojević, U. i Milovanović, J. (2014), U: Primenjena ekologija – Vodič, Green Limes, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, str. 333-371, ISBN 978-86-86859-40-2
icon_pdf Ekoremedijacije – sinergija agroenergetskih useva i fitoremedijacije zagađenih voda
G. Dražić 2015, Примењена екологија – Водич, Green Limes, Факултет за примењену екологију Футура, Ед. Ј. Алексић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, стр. 379, ISBN 978-86-86859-40-2, пп 125-143
icon_pdf Konzervaciona biologija
Milovanović, J. (2014), U: Primenjena ekologija – Vodič, Green Limes, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, str. 83-101, ISBN 978-86-86859-40-2
icon_pdf Biološki resursi u službi ekoremedijacije
G. Dražić 2015, U OČUVANJE I UNAPREĐENJE BIOLOŠKIH RESURSA U SLUŽBI EKOREMEDIJACIJE, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Singidunum, Beograd, Ed. J. Milovanović& S. Đorđević, ISBN 978-86-86859-41-9  pp 13-28
icon_pdf Biološki resursi kao bioindikatori I fitoremedijatori
G. Dražić 2015,  U OČUVANJE I UNAPREĐENJE BIOLOŠKIH RESURSA U SLUŽBI EKOREMEDIJACIJE, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Singidunum, Beograd, Ed. J. Milovanović& S. Đorđević, ISBN 978-86-86859-41-9  pp. 51-67
icon_pdf Biološki resursi u ekoremedijaciji prostora degradiranih aktivnostima EPS
G. Dražić 2015,  U OČUVANJE I UNAPREĐENJE BIOLOŠKIH RESURSA U SLUŽBI EKOREMEDIJACIJE, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Singidunum, Beograd, Ed. J. Milovanović& S. Đorđević, ISBN 978-86-86859-41-9  pp.  239-257
icon_pdf Uticaj abiotičkih I biotičkih činilaca na morfološke osobine miskantusa na oglednom polju u Vršcu
Aranđelović, M. (2014), U okviru Ekoremedijacija degradiranih prostora plantažiranjem miskantusa, Urednik Jelena Milovanović, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerzitet Singidunum Beograd, 180-203, ISBN: 978-86-86859-30-3
icon_pdf Ekološko-ekonomski aspekti očuuvanja i unapređenja bioloških resursa u službi ekoremedijacije
Adžemović, M., (2015), Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u službi ekoremedijacije, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, str. 355-370, ISBN 978-86 86859-30-3
icon_pdf Biološki resursi vlažnih staništa u službi ekoremedijacije
Bartula, M. (2014), U: Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u službi ekoremedijacije. Urednici: Jelena Milovanović & Slađana Đorđević, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum Beograd, 2015, ISBN 978-86-86859-41-9, pp 277-287.
 icon_pdf Ekološka bezbednost
Adžemović, M., (2014), Primenjena ekologija, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, str. 262-271, ISBN 978-86-86859-40-2
icon_pdf Menadžment životne sredine
Bartula, M. (2014), U: Primenjena ekologija. Vodič. Urednici: Jordan Aleksić & Slađana Đorđević,  Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Green Limes, Beograd, 2014, ISBN 978-86-86859-40-2, pp 289-304.
icon_pdf Zelene ekosistemske tehnologije
Antonijević, D. Poglavlje (str. 183-198), u “Primenjenaekologija: vodič”, GreenLimes, Beograd, 2015, ISBN 978-86-86859-40-2  (COBISS.SR-ID 21359950), 384 str., 2015.
icon_pdf Integralno upravljanje otpadom
Aleksić, S., Antonijević, D. Poglavlje (str. 199-206), u “Primenjena ekologija: vodič”, Green Limes, Beograd, 2015, ISBN 978-86-86859-40-2  (COBISS.SR-ID 21359950), 384 str.
icon_pdf Zaštita životne sredine
Đorđević S. (2014), Primenjena ekologija, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, str. 16-32 ISBN 978-86-86859-40-2
icon_pdf Ekofond
Aleksić  D. (2014), Primenjena ekologija, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, str. 249-264 ISBN 978-86-86859-40-2
icon_pdf Zaštita biodiverziteta
Cvetković, D. (2014), U: Aleksić, J. (ur.): Primenjena ekologija – monografija: 51-80. Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd ISBN: 978-86-86859-40-2 (Futura)
icon_pdf Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u zaštićenim područjima
Cvetković, D. (2015), U:Milovanović, J. (ur.): Očuvanje i unapređenje bioloških resursa u službi ekoremedijacije – monografija. Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd ISBN: 978-86-86859-41-9 (Futura)
icon_pdf Ekologija kao naučna disciplina
Đorđević S., Cvetković D. (2014), Primenjena ekologija, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, stra. 16-32 ISBN 978-86-86859-40-2
icon_pdf Zaštita geodiverziteta
Boris Vakanjac, 2014, Monografija: Primenjena ekologija, (J. Aleksić i S. Đorđević editori), Izdavač Fakultet za primenjenu ekologiju Futura: Green Limes, ISBN 978-86-86859-40-2, COBISS.SR-ID 21359950, str 103-123
icon_pdf Integrisani GIS
Boris Vakanjac, Miloš Ninković, 2014, Monografija: Primenjena ekologija, (J. Aleksić i S. Đorđević editori), Izdavač Fakultet za primenjenu ekologiju Futura: Green Limes, ISBN 978-86-86859-40-2, COBISS.SR-ID 21359950, str 306-333

Uređivanje naučne monografije i tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije nacionalnog značaja M49

icon_pdf Geonasleđe Parka prirode “Šargan-Mokra Gora”. Karta. Park prirode Šargan – Mokra Gora
Milovanović, D., Amidžić, L., Knežević, S., Banjac, N., Spasić, R., Kličković, M., Maran, A, (2011), Fond za zaštitu životne sredine. Grafičar. Užice. ISBN 978-86-914299-0-4.
icon_pdf Primenjena ekologija
Aleksić J., Dražić G., Vovk-Korže A., Đorđević S., Milovanović J., Bartula M., Jovičić D., Antonijević D., Marković D., Aleksić S., Aleksić D., Cvetković D., Dragosavljević Z., Ninković M., Mitrović S. Adžemović M. (2014):Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, ISBN 978-86-86859-40-2
Pozovite nas