Naučna televizija serijal futura

rec

”FUTURA”

Emisija koja se bavi problemima očuvanja životne sredine, promocijom ekoloških principa, kao i najnovijimdostignućima „zelene“ tehnologije i nauke