10.06.2012. godine

Studentski radni kamp – Obrazovni poligon Futura, Sadžak, Noćaj

 

U okviru projekta Naš kraj, čist kao raj, koji realizuje Unija ekologa (akcija Ministarstva životne sredine, rudartstva i prostornog  – Očistimo Srbiju) organizovan je trodnevni kamp, od 5-7 juna 2012. godine na obrazovnom poligonu Fakulteta Futura, Sadžak u selu Noćaj.

Na radnom kampu je učestvovalo 20 studenata Fakulteta Futura, asistenti  Miloš Ninković, Srđan Aleksić i Dimitrije Aleksić.

Tokom trodnevne akcije čišćenja kanala u neposrednom priobalju reke Zasavice, studenti su obišli i očistili manja divlja smetlišta.


Tokom prvog dana čišćena je deponija u ataru sela Noćaj, studenti su obišli Regionalnu deponiju u izgradnji u Jarku. Studente je primio sekretar MZ Noćaj, gde je sa studentima diskutovao o upravljanju otpadom na području sela.

Drugi dan su čišćeni kanali u priobalju Zasavice u atarima sela Noćaj, Radenković.
Drugi dan kampa je propratila i lokalna televizija Sremske Mitrovice.

Trećeg dana studenti su čistili kanale i manja smetlišta u Noćajskom salašu.
Po završetku planirane trodnevne akcije čišćenja, sa svih lokacija je pokupljen otpad koji je stavljan u plastične vreće i odnešen u preduzeće „Proplast“, Sremska Mitrovica.

Atmosfera na kampu je bila veoma dobra, studenti fakulteta Future, kao i asestenti koji su vodili kamp i projekat pokazali su visok stepen odgovornosti prema svojim profesionalnim orijentacijama.