Naknade troškova

Osnovne studije

Troškovi prijave ispita i uspisa semestra

Pijava ispita (po predmetu u roku za prijavu)500,00 dinara
Pijava ispita (po predmetu izvan roka za prijavu)1.000,00 dinara
Upis semestra 3.000,00 dinara
Naknadni upis semestra, po odobrenju Dekana 9.000,00 dinara

Naknade za izdavanje posebnih obrazaca koje izdaje Fakultet

Ispisivanje sa Fakulteta150e u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje dokumenta na revers1.000,00 dinara
Uverenje o diplomiranju 2.000,00 dinara
Uverenje o položenim ispitima 5.000,00 dinara
Duplikat indeksa 2.000,00 dinara

Osnovne studije

Troškovi prijave ispita i uspisa semestra

Pijava ispita (po predmetu u roku za prijavu)500,00 dinara
Pijava ispita (po predmetu izvan roka za prijavu)1.000,00 dinara
Upis semestra 3.000,00 dinara
Naknadni upis semestra, po odobrenju Dekana 9.000,00 dinara

Naknade za izdavanje posebnih obrazaca koje izdaje Fakultet

Ispisivanje sa Fakulteta150e u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje dokumenta na revers1.000,00 dinara
Uverenje o diplomiranju 2.000,00 dinara
Uverenje o položenim ispitima 5.000,00 dinara
Duplikat indeksa 2.000,00 dinara