Основне студије

Трошкови пријаве испита и усписа семестра

Пијава испита (по предмету у року за пријаву) 500,00 динара
Пијава испита (по предмету изван рока за пријаву) 1.000,00 динара
Упис семестра 3.000,00 динара
Накнадни упис семестра, по одобрењу Декана 9.000,00 динара

Накнаде за издавање посебних образаца које издаје Факултет

Исписивање са Факултета 150е у динарској противвредности
Издавање документа на реверс 1.000,00 динара
Уверење о дипломирању 2.000,00 динара
Уверење о положеним испитима 5.000,00 динара
Дупликат индекса 2.000,00 динара

Мастер и Докторске студије

Трошкови пријаве испита и усписа семестра

Пијава испита (по предмету у року за пријаву) 1.000,00 динара
Пијава испита (по предмету изван рока за пријаву) 2.000,00 динара
Пијава испита након истека редовних рокова(стари студенти) 3.000,00 динара
Накнадни упис семестра, по одобрењу Декана 4.000,00 динара

Накнаде за издавање посебних образаца које издаје Факултет

Исписивање са Факултета 150е у динарској противвредности
Издавање документа на реверс 1.000,00 динара
Провера веродостојности дипломе 5.000,00 динара
Уверење о дипломирању 1.000,00 динара
Уверење о положеним испитима 1.000,00 динара
Издавање оверених наставних програма 2.000,00 динара
Дупликат индекса 2.000,00 динара

 

Прелазак са других факултета и признавање испита

Подношење пријаве за пелазак са другог факултета 5.000,00 динара
Признавање испита са других Универзитета у Србији, по испиту 2.000,00 динара
Признавање испита са других Универзитета ван Србији, по испиту 4.000,00 динара

 

Pozovite nas