NAVIGACIJA

Накнаде трошкова

Основне студије

Трошкови пријаве испита и усписа семестра

Пијава испита (по предмету у року за пријаву)500,00 динара
Пијава испита (по предмету изван рока за пријаву)1.000,00 динара
Упис семестра3.000,00 динара
Накнадни упис семестра, по одобрењу Декана9.000,00 динара

Накнаде за издавање посебних образаца које издаје Факултет

Исписивање са Факултета150е у динарској противвредности
Издавање документа на реверс1.000,00 динара
Уверење о дипломирању2.000,00 динара
Уверење о положеним испитима5.000,00 динара
Дупликат индекса2.000,00 динара

Мастер и Докторске студије

Трошкови пријаве испита и усписа семестра

 
Пијава испита (по предмету у року за пријаву)1.000,00 динара 
Пијава испита (по предмету изван рока за пријаву)2.000,00 динара 
Пијава испита након истека редовних рокова(стари студенти)3.000,00 динара 
Накнадни упис семестра, по одобрењу Декана4.000,00 динара 

Накнаде за издавање посебних образаца које издаје Факултет

Исписивање са Факултета150е у динарској противвредности
Издавање документа на реверс1.000,00 динара
Провера веродостојности дипломе5.000,00 динара
Уверење о дипломирању1.000,00 динара
Уверење о положеним испитима1.000,00 динара
Издавање оверених наставних програма2.000,00 динара
Дупликат индекса2.000,00 динара

 

Прелазак са других факултета и признавање испита

Подношење пријаве за пелазак са другог факултета5.000,00 динара
Признавање испита са других Универзитета у Србији, по испиту2.000,00 динара
Признавање испита са других Универзитета ван Србији, по испиту4.000,00 динара