knjige23

Koji predmeti se polažu na prijemnom ispitu?

Na prijemnom ispitu se polaže test opšte informisanosti

 in-depth-interview

Kako izgleda intervju?

Intervju sa kandidatima je razgovor i beleške o afinitetima kandidata i njegovim vizijama o svojoj profesionalnoj karijeri. Intervju pomaže kandidatu da se opredeli za izborne opcije.

 vip-praksa

Kako mogu da steknem praksu i iskustvo dok studiram?

Tokom školovanja na Futuri studentima je omogućen rad na istraživačkim projektima kroz centre fakulteta, u laboratoriji i nastavno-naučnim jedinicama. Obavezna stručna praksa se obavlja na IV godini studija u institucijama sa kojima fakultet ima sklopljen ugovor. Student može i sam odabrati gde će obavljati stručnu praksu.

 dreamstime_s_24281205

Da li mogu da studiram i da radim?

Sistem mix-mode omogućava osobama koji rade, ili studentima koji se zaposle tokom studija da prate nastavu on-line. Vežbe se odrađuju u blokovima subotom.

Pozovite nas