vip-praksa

Istraživački rad?

Master studijski programi su direktno povezani sa projektima koji se realizuju u Institutu Futura. Studenti se mogu uključivati u projekte i raditi istraživanja za svoj master rad.

Studenti se kroz studiranje ohrabruju na inicijative i kreiranje sopstvenih projekata.

 dreamstime_s_24281205

Da li mogu da studiram i da radim?

Master studijski programi su organizovani u blokovima predavanja subotom i u popodnevnim terminima. Predavanja se mogu pratiti on-line za studente koji su ne mogu pohađati nastavu u predviđenim terminima.

Pozovite nas