NA UNIVERZITETU SINGIDUNUM PROMOVISANI DOKTORI NAUKA

U doktora nauka – nauke o zaštiti životne sredine promovisana je Tatjana Ratknić, koja je završila doktorske studije i odbranili doktorsku disertaciju na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

Promociju doktora nauka obavio je rektor Univerzitet Singidunum prof. dr Mladen Veinović.

Ispred Fakulteta za primenjenu ekolgiju Futura svečanosti su prisustvovali dekan prof. dr Jelena Milovanović i prodekan za nastavu doc. dr Mesud Adžemović.

Promocija doktora nauka na Univerzitetu Singidunum, koji su završili doktorske studije i odbranili doktorske disertacije u poslednjih šest meseci, obavljena je na svečanosti na Univerzitetu Singidunum, u petak 21. decembra 2018. godine.

Pozovite nas