NAVIGACIJA

Менаџмент ризика

Управљање ризицима у животној средини – МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА

Трајање студијског програма: 1 година (II семестра)
ЕСПБ: 60
Звање: Мастер аналитичар заштите животне средине

Циљ студјског програма

Образовање и оспособљавање новог профила стручњака у контексту све веће потребе за анализом и управљањем ризицима у животној средини који произилазе услед све већег технолошког понашања, оддносно оптерећења развоја. Глобалне промене животне средине, природне катастрофе, акциденти и контроверзне технологије допринели су да управљање ризиком уђе у фокус науке, влада држава и широке јавности. Потреба за стручним кадровима за процену комплексности ризика у животној средини је у порасту како у Европским земљама тако и у региону Балкана. Неопходни су савремени приступи проучавања процеса у циљу превентивног деловања. На располагању су курсеви Процена ризика и утицаја на животну средину, Моделовање ризика у животној сердини, Управљање ризицима у животној средини, Методологија научноистраживачког рада, Систем еколошке безбедности, Полутанти из индустријских процеса, Хазард и еколошке катастрофе, Систем еколошког менаџмента, Међународно право и политика и Глобални мониторинг животне средине и безбедности.

МЕНАЏМЕНТ РИЗИКАМАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

I ГОДИНА
ОбавезниИзборни
1.Процена ризика и утицаја на животну срединуI7Систем еколошке безбедностиI6
2.Моделовање ризика у животној срединиI7Полутанти из индустријских просецаI6
3.Изборни 1IХазард и еколошке катастрофеI6
4.Управљање ризицима у животној срединиII7Систем еколошког менаџментаII6
5.Методологија научно-истраживачког радаII7Међународно еколошко право и политикаII6
6.Изборни 2IIГлобални мониторинг животне средине и безбедностиII6