Trajanje studijskog programa: 1 godina (II semestra)
ESPB: 60
Zvanje: Master analitičar zaštite životne sredine

Cilj studjskog programa

 

Obrazovanje za integralno upravljanje prirodnim vrednostima i resursima radi programiranog očuvanja, održivog korišćenja  i unapređenja njihovog kvaliteta u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine. Strateški cilj je osposobljavanje za integrisanu zaštitu prirodnih vrednosti i resursa sprovođenjem mera za očuvanje njihove raznovrsnosti, kvaliteta, optimalnog stanja kao i prirodnih pojava i procesa, odnosno njihove međuzavisnosti kao preduslova održavanja prirodne ravnoteže.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

INTEGRALNO UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA

-MENADŽMENT RESURSA – 

I GODINA

Obavezni

Izborni

1. Održivi razvoj i prirodni resursi

I

7

Prirodne vrednosti i održivi turizam

I

6

2. Ekonomija prirodnog kapitala

I

7

Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima

I

6

3. Izborni 1

I

 

Očuvanje i unapređenje genetičkih resursa

I

6

 
4. Metodologija procene ekološke štete

II

7

Očuvanje i unapređenje bioloških vrednosti i resursa

II

6

5. Metodologija naučnoistraživačkog rada

II

7

Sistem ekološke bezbednosti

II

6

6. Izborni 2

II

 

Globalna ekologija

II

6

7. MASTER RAD

II

20

   

 

Pozovite nas