Menadžment resursa

Integralno upravljanje prirodnim resursima – MENADŽMENT RESURSA

Trajanje studijskog programa: 1 godina (II semestra)
ESPB: 60
Zvanje: Master analitičar zaštite životne sredine

 

Cilj studjskog programa

Obrazovanje za integralno upravljanje prirodnim vrednostima i resursima radi programiranog očuvanja, održivog korišćenja  i unapređenja njihovog kvaliteta u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine. Strateški cilj je osposobljavanje za integrisanu zaštitu prirodnih vrednosti i resursa sprovođenjem mera za očuvanje njihove raznovrsnosti, kvaliteta, optimalnog stanja kao i prirodnih pojava i procesa, odnosno njihove međuzavisnosti kao preduslova održavanja prirodne ravnoteže.