NAVIGACIJA

Лабораторије

Лабораторије

Лабораторије за хидробиолошка и физичко-хемијска истраживања смештене су у Истраживачко развојном центру факултета.

Лабораторије су опремељне опремом за мерења и анализе воде, земљишта и ваздуха, микорскопима, и опремом за засађивање и гајење култура.

Вежбе за студенте организоване су у малим групама, вежбе воде професори и асистентни на предметима на којима се реализују, а студентима је омогућен и самосталан рад на експериментима и истраживањима.

Факултет нарочито подстиче самостални рад студената уз вођство ментора на истраживачким пројектима