Fakultet za primenjenu ekologiju Futura

poziva sve maturante da se prijave za takmičenje za najbolji esej o temi

“EKOLOGIJA: ZANIMANJE BUDUĆNOSTI”

– postani diplomirani analitičar zaštite životne sredine –

NAGRADE:

I mesto: 100% školarine za sve četiri godine osnovnih studija

II mesto: 50% školarine za prvu godinu osnovnih studija

Svi ostali prijavljeni kanidati čiji esej ispuni formalne uslove prihvatljivosti biće nagrađeni sa 20% školarine za prvu godinu osnovnih studija

Opšta pravila:

  • Konkurs je otvoren za sve učenike 4. razreda srednjih škola
  • Esej mora biti napisan na minimum 1, a na maksimum 3 strane u Wordu (TimesNew Roman – font 12, prored 1,5);
  • Jedan autor može dostaviti samo jedan esej;
  • Eseje je potrebno dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: info@futura.edu.rs sa posebnim naslovom mejla “Konkurs – Ekologija u novom svetu”
  • Da bi se osigurala vidljivost svih radova, a samim tim i regularnost od svakog kandidata se traži da svoj rad postavi javno na neku od društvenih mreža koje poseduje (Facebook, Instagram, Twitter) i da „taguje“ zvanični profil Fakulteta.
  • Uz esej, u telu mejla, je potrebno dostaviti ime, prezime, naziv srednje škole koju maturant završava i kontakt podatke.
  • Rok za dostavljanje eseja je do 1. jun 2020.

Rezultati će biti objavljeni 5. juna 2020. u okviru proslave Svetskog dana zaštite životne sredine.

Za sva dodatna pitanja vezana za konkurs budite slobodni da nas kontaktirate putem: e-mail adrese info@futura.edu.rs,Facebook stranice„Fakultet za primenjenu ekologiju Futura“ ili broja telefona 060/696-2121

Pozovite nas