GLAVNE TEME SKUPA:

 

Primenjena ekologija u zaštiti životne sredine

Inovacije u oblasti ekoremedijacije

Monitoring uticaja potencijalnih izvora zagađenja voda i zemljišta

Procena rizika zagađenja u uslužnim delatnostima

Ekonomski aspekti primene metoda ekoremedijacije

Otpad kao resurs

Ekoremedijacija – primeri iz prakse