O KONFERENCIJI

SLUŽBENI JEZICI

Službeni jezici konferencije su:  engleski i srpski

DATUM ODRŽAVANJA

15. novembar 2019. godine


MESTO ODRŽAVANJA:

Univerzitet Metropolitan, Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA
Bulevar vojvode Mišića 37, BeogradPROGRAM KONFERENCIJE

PUBLIKOVANJE RADOVA

Odabrani radovi će biti publikovani u Zborniku radova na engleskom I srpskom  jeziku koji će biti katalogiziran prema katalogizaciji Narodne biblioteke Srbije. (ISBN)

 

Programski odbor

Dr Božo Drašković, redovni profesor,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan

Dr Eleonora Marisova, redovni profesor,
Slovački Univerzitet za agrikulturu, Slovačka

Dr Ana Vovk Korže, redovni profesor,
Ekoremedijacioni centar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Mariboru, Slovenija

Dr Dušan Polomčić, redovni profesor,
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Čedomir Ljubojević, redovni profesor,
Visoka škola morednog biznisa, Beograd

Dr Mirjana Bartula, vanredni profesor,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan

Dr Vladana Rajaković-Ognjanović, vanredni profesor,
Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Jovica Sokolović, vanredni profesor,
Tehnički fakultet Bor, Univerzitet u Beogradu

Dr Svetlana Živković Radeta, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan

Dr Svetozar Krstić, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan

Dr Aleksandar Gordić, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan

Dr Sunčica Viještica, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan

Dr Dušan Mijović, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan

Dr Zlatko Dragosavljević, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan

Dr Radomir Mandić, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan

Dr Dragoljub Bajić, docent,
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Jelena Lukić, docent,
Visoka škola modernog biznisa, Beograd

Dr Aleksandar Dejanović, docent,
Visoka škola modernog biznisa, Beograd

Dr Ana Ivanović Šašić, viši naučni saradnik,
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

Dr Mila Ilić, naučni saradnik,
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

Dr Jelena Milić, naučni saradnik,
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

Dr Jelena Avdalović, naučni saradnik,
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

Dr Srđan Miletić, naučni saradnik,
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

Dr Marija Vidović, naučni saradnik,
Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Dr Ivana Matić - Bujagić, naučni saradnik,
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Jovana Stefanović Kojić, inženjer
JP Elektorptivreda Srbije

ORAGANIZACIONI ODBOR

 

Dr Milena Ćosić, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan
Dr Milena Milojević, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan
Dr Ivan Lovre, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan
Dr Nada Kosanović, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan
Dr Viktor Radun, docent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan
MSc Slobodan Stefanović, asistent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan
MSc Miloš Nikolić, asistent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan
MSc Aleksandra Vujanić, asistent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan
MSc Goran Knežević, asistent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan
MSc Tijana Čoporda Mastilović, asistent,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan
BSc Jelena Radovanović,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan
BSc Branko Milinković,
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Metropolitan