KONFERENCIJA - EKOREMEDIJACIJA – INOVACIJE, EKONOMSKI ASPEKTI I IMPLEMENTACIJA U PRAKSI

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je da najavimo osmu naučnu nacionalnu konferenciju sa međunarodnim učešćem u oblasti ekoremedijacije pod nazivom “Ekoremedijacija – inovacije, ekonomski aspekti i implementacija u praksi”, koja će biti održana 15. novembra 2019. godine. Nosilac organizacije skupa je  Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Metropolitan uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Metropolitan u Beogradu poslednjih osam godina održava tradiciju organizovanja naučnih skupova u oblasti primenjene ekologije i ekosistemskog inženjerstva. Fokus ovogodišnje konferencije je na principima ekoremedijacije, inovacijama u ovoj oblasti, kao i na ekonomskim aspektima impemetiranja ovih metoda u praksi. Jednodnevni naučni skup se bavi temama inovacija u bioremedijaciji, monitoringom zagađenja zemljišta i voda, mogućnostima upotrebe otpada kao obnovljivog izvora (biotransformacije). Značaj konferencije se ogleda u afirmaciji inovativnih (efikasnih i efektnih) tehnologija, koja imaju primenu u zaštiti životne sredine i mogućnostima njihove implementacije u praksi.
Svrha ovog događaja je povezivanje predstavnika naučne zajednice iz zemlje i inostranstva, kao i predstavnika iz privrede, nevladinog sektora i različitih državnih institucija i upoznavanje sa rezultatima istraživanja i inovacijama u oblasti ekoremedijacije.
Uvereni da delite naš stav o značaju predstojećeg skupa za propagiranje i implementaciju naučnih principa ekoremedijacije kao pristupa u rešavanju problema u životnoj sredini, nadamo se Vašem aktivnom učešću na konferenciji “Ekoremedijacija – inovacije, ekonomski aspekti i implementacija u praksi”.


S poštovanjem,
Organizacioni odbor Konferencije