VAŽNI DATUMI:

  • Rok za dostavljanje apstrakata radova: 10. novembar 2019.

Datum održavanja konferencije: 15. novembar 2019.