INOVACIJE: PROMENE KONCEPTA I KONTEKSTA

 

Inovaciju možemo shvatiti kao promenu, novinu ili proces donošenja promena. Ovaj pojam odnosi se i na osavremenjavanje i na pozitivne promene u procesima dolaska do naučnog saznanja. Inovacija nije samo predmet ove konferencije koji stoji u naslovu i daje pečat glavnim temama skupa. Konferencija će biti organizovana kao inovativni iskorak u naučno-metodološkom smislu gde će svaka od glavnih tema imati po jednog moderatora zaduženog za pokretanje panel diskusije, otvaranje novih debata i donošenje zaključaka kroz naučni dijalog. Kao uvod u svaku od predstavljenih tema učesnicima će biti prezentovan provokativni naučni rad, video snimak stranog predavača ili kratki dokumentarni film koji će imati zadatak da na najbolji način pomognu moderatoru da podstakne diskusiju koja će razultirati idejama, inicijativama i projekcijama. Svi učesnici konferencije su pozvani da prepoznaju interaktivne module koji najbolje odgovaraju njihovim sferama istraživačkog rada i predstave iskustva svog naučnog istraživanja istovremeno dobijajući povratnu informaciju od ostalih učesnika o predstavljenim temama. Svi prihvaćeni radovi biće na ovaj način prezentovani u okviru diskusije o odgovarajućoj tematskoj oblasti. Uputsvo i rokovi za slanje apstrakata i radova nalaze se u posebnom dokumentu koji je priložen uz ovaj poziv.

 

 

GLAVNE TEME SKUPA:

 

/RE/DIZAJNIRANJE SISTEMA:

postojećih tehnologija, društvenih institucija, obrazaca načina i kvaliteta života

ODRŽIVOST ŽIVLJENJA:

nova ekološka paradigma

INTEGRATIVNE INOVACIJE:

sprega ekoloških i socijalnih inovacija

PRIMENJENI EKODIZAJN:

ozelenjavanje inovativnih procesa i rešenja

REDIZAJN OBRAZOVNOG SISTEMA:

prevazilaženje raskoraka nauke i prakse

EKOSISTEMSKE TRANSFORMACIJE:

inovativno očuvanje i unapređenje životne sredine

PRILAGOĐAVANJE KLIMATSKIM PROMENAMA:

intezivno preoblikovanje održivog razvoja

ZELENE TEHNOLOGIJE:

čiste tehnologije na matrici „nultog otpada“

PROFILI NOVIH ZANIMANJA:

zelena zanimanja na generisanju zelenih radnih mesta

ZELENA PRIVREDA:

prijatelj prirode i održivih rešenja

EKOLOŠKI SVESNO POTROŠAČKO DRUŠTVO:

reinženjering tehnologija potrošnje i proizvodnje

REINŽENJERING INDUSTRIJE:

reciklažne, prehrambene, građevinske

 

U petak 3.6.2016. na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura održan je prvi dan nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom EKOLOŠKE I SOCIJALNE INOVACIJE: izazovi primenjenih nauka. Tokom tematskih rasprava o integrativnoj ekologiji, socijalnim inovacijama, zelenoj ekonomiji i adaptaciji na klimatske promene učestvovalo je više od 55 učesnika, a internacionalnom karakteru konferencije doprineli su učesnici iz Libije, Slovenije, Hrvatske… Konferencija je tekla u formi okruglog stola i konstruktivne rasprave a među najzanimljivijim temama istaknute su: sprega bioloških i socijalnih inovacija (dr Tanja Adnađević), integrativna priroda inovacija (prof. emeritus dr Dragan A. Marković), društveni potencijal za inovacije (doc. dr Aleksandar Gordić), pasivna gradnja u funkciji održivog razvoja (Ivana Jelić), veštačke močvare kao sistem prečišćavanja otpadnih voda (Nina Globovnik), koncept pozitivne ekologije – metodologija ekosistemskih tehnologija (Dejan Ristić), EDIT – inovaciono-poslovni inkubator (Vesna Vandić), inovativne metode adaptacije na klimatske promene (Jelena Milovanović), klimatske promene kao prilika za lokalni razvoj (Viktor Simončić) i bioekonomija kao nova disciplina (Sonja Avramović i Dunja Nikolić).

Nosioci organizacije skupa su Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA, Univerziteta Singidunum, zajedno sa Istraživačkom stanicom Petnica pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

[st_gallery gallery=“5091,5092,5093,5094,5095,5096,5097,5098,5099″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

U subotu 4.6.2016. na brodu Futura održan je drugi dan nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom EKOLOŠKE I SOCIJALNE INOVACIJE: izazovi primenjenih nauka. Nosioci organizacije skupa su Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA, Univerziteta Singidunum, zajedno sa Istraživačkom stanicom Petnica pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Prof. dr Jordan Aleksić je otvorio skup i prezentovao „prvu reč“ u okviru panel diskusije pod nazivom “Ekosistemske inovacije”, koja je rezultirala idejama i inicijativama.  Učesnici panel diskusije bili su: prof. emeritus dr Dragan A. Marković, doc. dr Aleksandar Gordić, dr Viktor Simončić, Bilјana Filipović (nacionalni koordinator za Evropsku Konvenciju o predelu, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine), Radmila Šerović (načelnik Odelјenja za upravlјanje otpadom, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine) i dr.

Moderator panel diskusije pod nazivom “Inovacione ideje i pitanja” Nevena Božić je otvorila debatu o razvoju i širenju ideja i inovacija. MSc Slobodan Stefanović je učesnike upoznao sa inovacijama u oblasti mikoremedijacije. Zatim su MSc Nataša Bukumirić i gospodin Dušan Jakovljević govorili o istraživanjima i inovacionim idejama.

Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom EKOLOŠKE I SOCIJALNE INOVACIJE: izazovi primenjenih nauka, koja je okupila preko stotinu učesnika je zatvorena. Zahvaljujemo se Ministarstvu prosvete, nauke I tehnološkog razvoja na podršci, IS Petnica I svim učesnicima.

[st_gallery gallery=“5164,5163,5162,5161,5160,5158,5152,5153,5154,5155,5156,5157,5151,5150,5149,5148,5147,5146,5145,5143,5142,5141,5140,5144″ size=“portfolio-three“ columns=“6″ lightbox=“yes“]