Pisane komunikacione veštine se razvijaju kroz procenu pisanog rada studenta. Mentori treba da pomognu studentu u poboljšanju:

 • Jasnoće pisanja
 • Rasporeda pisanja i prezentacija
 • Refereniranje i upotreba priloga i dijagrama

Usmene komunikacione veštine se mogu razvijati kroz:

 • Prezentaciju rada i ideja
 • Diskusije i debate

komunikacijske-v

 

Komunikacione osobine mogu imati veliki uticaj na uspeh kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

 

 

KAKO NAPISATI PRAVILAN E-MAIL

email

E-mail je jedan od glavnih načina savremenog poslovnog komuniciranja. E-mail-ovi koje šaljete govore mnogo o vama, pa je zbog toga važno pravilno ih sastaviti.
Koraci za pravilno pisanje e-mail-a:

 1. Odredite kome šaljete e-mail (Send to)

Popunjavanje polja CC (Carbon copy=Vidljiva kopija) se koristi kada nekome želimo poslati kopiju poruke, dok u polje BCC (Skrivena kopija) unosimo adresu onog kome želimo poslati kopiju poruke a da za to ne znaju ostali tj.glavni primaoci.

 1. Naslov/predmet e-mail-a (Subject) mora biti kratak i smislen.
 2. Pisanje u telu e-mail-a predstavlja zapravo pisnje teksta. Budite jasni, poslovni i ljubazni. Pazite da ne pravite gramatičke i interpukcijske greške. Pišite jasno i konkretno. Ukoliko postavljate pitanja izdvojte ih na jednom mestu.

Na primer:U koliko e-mail pišete asistentu na fakultetu, počećete sa „Poštovani…“ ili „Poštovana“ u zavisnosti naravno da li je u pitanju osoba muškog ili ženskog pola. Nakon napisanog teksta, pročitajte ponovo svoj e-mail kako bi bili sigurni da ste napisali sve što ste želeli i da je sve napisano tačno i ispravno. Na kraju teksta se obavezno podpišite i navedite broj indeksa.

 1. Potpisivanje na kraju e-mail-a je obavezno. Možete formirati i automatski potpis e-mail-a koji će biti na kraju svakog vašeg e-mail-a. On treba da sadrži: ime i prezime, titulu i zvanje, naziv kompanije, adresu/državu, kontakt, web adresu kompanije. Ukoliko ste student, dovoljno je da vaš potpis sadrži ime, prezime i broj indeksa.

 Profesionalno pisanje e-mail-a ima i dodatni niz pravila, kojih se treba pridržavati:

 1. Budite kratki i konkretni, navodeći samo suštinu.
 2. Kada odgovarate na mail, odgovorite na sva pitanja. Smanjićete mogućnost nesporazuma i dodatna pitanja.
 3. Služite se pravilnim pisanjem, gramatikom i znacima interpunkcije.
 4. Na primljene mail-ove odgovorite u što kraćem roku (poželjno je u roku od 24h).
 5. Ne pišite velikim slovima, jer će izgledati kao da vičete.
 6. Obratite pažnju kada imate niz poruka (to je grupa poruka koje su poslate kao odgovor jedna na drugu). Sačuvajte ih jer u nekoj prethodnoj može da postoji potrebna informacija.
 7. Formatiranje teksta je veoma značajno. Koristite Arial ili Times New Roman, veličine od 10 ili 12. Izbegavajte različite boje ako je to moguće. U koliko baš morate , izaberite neku koja je laka za čitanje.
 8. Ne koristite slengove, na primer: „lol“, „bzvz“, „pozz“, „šbbkbb“ i slično jer su neprofesionalni i ostaviće loš utisak o vama.
 9. Izbegavajte slanje poverljivih informacija(matični broj, korisnička imena, lozinke, brojevi kreditnih kartica i sl.), jer takve informacije mogu biti „hakovane“, zloupotrebljenje, pa i iskorišćene u sudskom postupku.
 10. Nikada ne šaljite uvredljive komentare, uvredljive šale, tračeve, nepristojne i vulgarne fotografije i tekstove. „Jednom izgovorena reč ili poslata poruka, nikada se više ne može povući.“
 11. Pročitajte tekst pre nego što ga pošaljete. Time ćete ispraviti potencijalne greške, loše izražavanje, što će uticati na bolju komunikaciju i vašu bolju reputaciju.

 

KAKO NAPRAVITI DOBRU PREZENTACIJU

 

powerpoint-presentation

Prilikom sastavljanja prezentacije treba da se pridržavamo nekoliko pravila kako bi naša Power Point prezentacija zaista bila dobra.

POČETNI SLAJD treba da ima

 • Naslov (jasan i koncizan)
 • Ime i prezime autora
 • Zvanje
 • Studenti navode broj indeksa
 • Zaposleni navode naziv institucije u kojoj autor radi
 • Mesto i vreme održavanja pezentacije

PODLOGA

 • Ne stavljati podloge jarkih boja, kao i podloge sa kojih se teško čita
 • Ne stavljati slike radi dekoracije već one koje imaju smisao

TEKST

 • treba da bude jasan i bez suvišnih elemenata
 • da sadrži najvažnije stavke
 • poželjna su nabrajanja u tezama

FONT

 • Boja teksta u kontrastu sa podlogom
 • Ne koristiti različite boje slova

SLIKE

 • Pažljivo i adekvatno izabrane
 • Da objašnjavaju ili dopunjavaju ono što izlažemo

GRAMATIKA I PRAVOPIS

 • Proveriti pravopisne i gramatičke greške
 • Strane reči i izraze treba izbegavati
 • Izbegavati ponavljanje istih reči i/ili izraza

Jedan koristan link o tome kako napraviti dobru prezentaciju, kao i dobri i loši primeri:
https://www.slideshare.net/Superbubica/kako-napraviti-dobru-power-point-prezentaciju

PISANJE CV – a 

 
a) Saveti za pisanje CV biografije 
 
Saveti za pisanje CV biografije se mogu pronaći na sledećem linku:
 
 
 
b) Primeri nekoliko vrsta CV – a 
 
Primeri nekoliko vrsta CV – a, čije obrasce je moguće besplatno preuzeti, dati su na sledećem linku: 
 
 
MOTIVACIONO PISMO
 
Saveti za pisanje motivacionog pisma se mogu pronaći na sledećem linku:
 
Pozovite nas