Kandidat – Aleksandar Đorđevića

Javna odbrana master rada kandidata Aleksandra Đorđevića pod naslovom „Biogas iz ostataka hrane za snabdevanje javnog saobraćaja (sintezna analiza i studija za grad Oslo)“ , održaće se u petak 07.12.2018. godine sa početkom u 14h u sali poslediplomskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, adresa: Požeška 83a.

Pozovite nas