Intelektualne veštine se stiču razvojem strategija učenja, tj razvojem alata za učenje, kao i samom organizacijom.

Predavanja, diskusione grupe, vežbe, istraživački projekti i terenski rad podstiču:

 •  Asimilaciju novih znanja,
 • Razvoj kritičke analize iz oblasti studija,
 • Primenu osnovnih principa u širem kontekstu.

Upravo Centar za karijerno vođenje studenata pruža mogućnost za:

 • Blizak i redovan kontakt sa akademskim osobljem,
 • Razvoj strukturiranih argumenata
 • Diskusije sa vršnjacima i mentorima.

Ispiti, seminarski radovi i postavljeni problemi procene sposobnosti dovode do razvoja:

 • Razumevanja
 • Argumenata i analiza
 • Pisanja izveštaja
 • Upravljanja vremenom
 • Rada pod pritiskom

Intelektualne veštine se stiču razvojem strategija učenja, tj razvojem alata za učenje (razumevanje, selekcija, memorija i zadražavanje informacija), kao i samom organizacijom učenja.
Intelektualne sposobnosti su psihološke osobine koje karakterišu pojedinca, a konkretni primeri ovih sposobnosti jesu kritičke i analitičke osobine, kao i sposobnosti rešavanja problema.

piramida
Slika 1. Nivoi intelektualnih veština
Kompleksnost intelektualnih vestina raste od osnove ka vrhu piramide.
Iako su poređane hijerarhijski, sve veštine su važne i upravo njihova kombinacija dovodi do stvaranja intelektualne veštine pojedinca.

 

JEDAN OD KLJUČNIH CILJEVA OBRAZOVANJA JESTE DA SE PROŠIRI I RAZVIJE INTELEKTUALNA VEŠTINA VIŠEG REDA TJ DA SE RAZVIJA RAZMIŠLJANJE NA KVALITATIVNO VIŠEM  NIVOU.

Pozovite nas