ПЛАН НАСТАВЕ за ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Смер ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Школске 2020/2021. године

 

1. година
Обавезни предмети Изборни предмети
Летњи семестар
1. Екологија 5. Енглески језик Б
ekologija@futura.edu.rs engleski.jezik.b@futura.edu.rs
2. Хемија животне средине    
hemija.zivotne.sredine@futura.edu.rs
3. Социјална екологија    
socijalna.ekologija@futura.edu.rs
4. Управљање ресурсом земљишта    
zemljiste@futura.edu.rs
 

 

2. година
Обавезни предмети Изборни предмети
Летњи семестар
1. Основе физичке хемије 5. Загађивање и заштита ваздуха
osnove.fizicke.hemije@futura.edu.rs zagadjivanje.i.zastita.vazduha@futura.edu.rs
2. Обновљиви извори енергије    
obnovljivi.izvori.energije@futura.edu.rs
3. Заштита геодиверзитета    
zastita.geodiverziteta@futura.edu.rs
4. Хумана екологија    
  humana.ekologija@futura.edu.rs
 

 

3. година
Зимски семестар Изборни предмети
Летњи семестар
1. Екохидрологија 4. Менаџмент заштићених природних добара
ekohidrologija@futura.edu.rs menadzment.zasticenih.dobara@futura.edu.rs
2. Животна средина и одрживи развој 5. Здравље и животна средина
odrzivi.razvoj@futura.edu.rs zdravlje@futura.edu.rs
3. Интегрисани ГИС  
integrisani.gis@futura.edu.rs
 

 

4. година
Обавезни предмети Изборни предмети
Летњи семестар
1. Основе методологије 3. Природне вредности и ресурси
osnove.metodologije@futura.edu.rs prirodne.vrednosti.i.resursi@futura.edu.rs
2. Наука о животној средини    
nauka@futura.edu.rs
       

 

ПЛАН НАСТАВЕ за ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Смер ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

1. година
Обавезни предмети Изборни предмети
Летњи семестар
1. Анализа јавних политика 5. Енглески језик Б
analiza.javnih.politika@futura.edu.rs engleski.jezik.b@futura.edu.rs
2. Микроекономски принципи    
mikroekonomski.principi@futura.edu.rs
3. Социјална екологија    
socijalna.ekologija@futura.edu.rs
4. Управљање ресурсом земљишта    
zemljiste@futura.edu.rs
 
2. година
Обавезни предмети Изборни предмети
Летњи семестар
1. Економија јавног сектора 5. Енглески језик Ц
ekonomija.javnog.sektora@futura.edu.rs engleski.jezik.c@futura.edu.rs
2. Регионална географија и природни ресурси    
regionalna.geografija@futura.edu.rs
3. Заштита геодиверзитета    
zastita.geodiverziteta@futura.edu.rs
4. Економско-еколошки инструменти у заштити животне средине    
  ekolosko-ekonomski.instrumenti@futura.edu.rs
       
 

 

 

 

3. година
Обавезни предмети Изборни предмети
Летњи семестар
       
       
       
 
4. година
Летњи семестар
Обавезни предмети Изборни предмети
1. Основе методологије 3. Вредновање природних ресурса
osnove.metodologije@futura.edu.rs prirodne.vrednosti.i.resursi@futura.edu.rs
2. Циркуларна економија    
cirkularna.ekonomija@futura.edu.rs
       

 

 

 

 

Pozovite nas