NAVIGACIJA

Групне адресе

ПЛАН НАСТАВЕ за ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Смер ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

1. година
Обавезни предметиИзборни предмети
Зимски семестар
1.Економија животне средине и ресурса5.Квантитативне методе
ekonomija.zivotne.sredine1@futura.edu.rskvantitativne.metode@futura.edu.rs

 

2.Основе економије6.Енглески језик А
osnove.ekonomije@futura.edu.rsengleski.jezik.a@futura.edu.rs
3.Информатика  
informatika@futura.edu.rs
4.Управљање ресурсом отпада  
upravljanje.resursom.otpada@futura.edu.rs
 
2. година
Обавезни предметиИзборни предмети
Зимски семестар
1.Јавни, приватни и цивилни сектор у одрживом развоју5.Управљање водним ресурсима
javni.privatni.sektor@futura.edu.rsupravljanje.vodnim.resursima@futura.edu.rs
2.Заштита биодиверзитета  
zastita.biodiverziteta@futura.edu.rs
3.Рециклажна индустрија  
reciklazna.industrija@futura.edu.rs
4.Макроекономски принципи  
makroekonomski.principi@futura.edu.rs
    
 
3. година
Обавезни предметиИзборни предмети
Зимски семестар
1.Менаџмент животне средине3.Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса
menadzment.zivotne.sredine@futura.edu.rszastita.i.unapredjenje.s@futura.edu
2.Еколошко право и природни ресурси4Очување и унапређење урбаних екосистема
ekolosko.pravo@futura.edu.rsurbani.ekosistemi@futura.edu.rs
    
 
4. година
Зимски семестар
Обавезни предметиИзборни предмети
1.Методологија вредновања еколошке штете5.Међународна регулатива у заштити животне средине
2.Климатске промене и глобална економија  
3.Управљање пројектом заштите животне средине  
upravljanje.projektima@futura.edu.rs