Dodela diploma 24.12.2016.

[st_gallery gallery=“6606,6571,6572,6605,6604,6603,6602,6601,6595,6596,6598,6597,6599,6600,6594,6593,6592,6591,6590,6589,6583,6584,6585,6587,6588,6582,6581,6580,6579,6578,6577,6576,6575,6574,6573″ size=“portfolio-three“ columns=“6″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas