Centar za karijerno vođenje studenata Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura obezbeđuje karijerno vođenje i savetovanje studentima tokom i nakon studija. Centar predstavlja most između studenata i svih stejkholdera, odnosno institucija i pravnih lica iz okruženja koja se bave pitanjima zaštite životne sredine i potencijalna su stručna i profesionalna odrednica naših studenata nakon završetka studija.

Rad centra koncipiran je na bazi predloženih standarda u okviru Programa karijernog vođenja i savetovanja za mlade uzrasta 19-30 godina , kojim se predlažu okviri realizacije karijernog vodjenja i savetovanja u okviru fakuteta.

Rad je takođe usklađen i sa Strategijom karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji.

Centar  obezbeđuje pristup informacijama koje imaju za cilj lični i profesionalni razvoj studenata, sručnu i studijsku praksu, i naročito zapošljavanje. Studenti se podstiču na volonterski i istraživački rad i nastavak obrazovanja.

Funkcija centra se ogleda i u prikupljanju informacija, pružanju pomoći studentima u procesu donošenju karijernih odluka, a naročito u osposobljavanju za praktičan samostalni rad i izbor profesije.

Program rada Centra za karijerno vođenje studenata

Pozovite nas