EKOREMEDIJACIONI PLAN BROWNFIELD INVESTICIONIH LOKACIJA JP EPS

 

Projekat realizuje Fakultet za primenjenu ekologiju Futura
Donator: JP EPS
Vreme realizacije: Mart-decembar 2015.

Ciljevi projekta su

 • izrada ekoremedijacionog plana za  brownfield investicione lokacije JP EPS kao alata koji se koristi u programima unapređenja kvaliteta životne sredine, zaštite ljudi od negativnog uticaja brownfield-a, promocije investiranja u „brownfield“  lokacije  i ekonomskog razvoja;
 •  uključivanje lokalnog stanovništva u proces razvoja i njihov doprinos u oblikovanju budućeg izgleda okoline u kojoj žive, rade i provode svoje slobodno vreme;
 • pokretanje inicijative spajanja investitora, uključivanjem javnog sektora, predstavnika lokalnih zajednica i razvojne industrije.Projekat je koncipiran da razvije širokoupotrebljiv alat za opis stanja brownfield lokacija JP EPS, a kao pilot lokacija će biti korišćena TE Kolubara. 

[st_gallery gallery=“3899,3900″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]

Očekivani rezultati su:

 • projektni obrazac propisanog sadržaja podataka;
 • ekološki status izabrane brownfield lokacije sa ocenom aktuelnog ekološkog stanja (sa sub lokacijama); ekoremedijacioni (ERM) plan za izabranu lokaciju nakon prestanka rada;
 • ekološko-ekonomska procena valorizacije izabrane lokacije;
 • akcioni plan sa merama za implementaciju.

Ključne aktivnosti:

 • Izrada baze podataka  lokacija
 • Izrada baze podataka ekološkog profila lokacija
 • Izrada ekoremedijacionog plana brownfield investicionih lokacija JP EPS
 • Izrada ekološko ekonomske procene za valorizaciju brownfield investicionih lokacija
 • Izrada Akcionog plana sa predlogom mera za implementaciju