EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKE PROMENE

MAS – EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKE PROMENE

Studijski program master akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKE PROMENE ima za cilј da elaborira odnose ekonomije i politike zaštite životne sredine, da razvije sposobnosti razumevanja životne sredine, resursa ekonomije, konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora klimatskih promena, ali i razumevanja klimatskih promena, uklјučujući i njene naučne, ekonomske i političke dimenzije. Poseban naglasak je na identifikaciji pristupa prilagođavanja: pristup socijalne ranjivosti, pristup otpornosti (upravlјanje za pobolјšanu otpornost ekosistema) i cilјni pristup prilagođavanju (usmerenost na akcije prilagođavanja konkretnim rizicima klimatskih promena).

Profil stručnjaka, nakon završenih  jednogodišnjih master akademskih studija, treba da odgovori na sve izraženije zahteve da se utvrde klјučni uzroci u kreiranju politike rešenja savremenih ekoloških problema. Ekonomska analiza je nezaobilazna, posebno danas, za utvrđivanje korisnosti, troškova i procene efikasnosti različitih instrumenata politike zaštite životne sredine, ali i dizajniranju novih intervencija kao što su plaćanja za usluge ekosistema (payments for ecosystem services-PES), zagađenja vazduha, veza između životne sredine i održivog ekonomskog razvoja.

Sposobnost definisanja i planiranja rešenja steći će se kroz uspostavlјanje sistema kvaliteta i standardizacije, kao sistema ekološke bezbednosti, putem primena odgovarajućih standarda i pravnih regulativa, uspostavlјanjem preventivnih mera i uvođenjem nadzora, kao trajnog delovanja na planu:

  • procene, identifikacije i prilagođavanja rizicima klimatskih promena, procene uticaja antropogenog delovanja na životnu sredinu, modelovanja klimatskih promena, integrisanog ekološkog monitoringa, upravlјanja rizicima klimatskih promena i u stvaranju sistema ekološkog menadžmenta;
  • prevencije svih negativnih lјudskih aktivnosti (pogotovo proizvodnih) koje imaju značajan uticaj na prirodne ekosisteme, uz kontrolu ekoloških performansi organizacija, institucija i kompanija;
  • efikasne primene korektivnih akcija u slučajevima kada je ravnoteža već narušena, posebno kada su posledice klimatskih promena već vidlјive;
  • efektivnog procesa donošenja odluka koje regulišu uticaj lјudskih aktivnosti na prirodne vrednosti i resurse, s tim da kapaciteti i potencijali životne sredine za održiv ekonomski razvoj ne budu narušeni putem pravovremenog i efikasnog identifikovanja, planiranja, implementacije i nadzora korektivnih mera i ukupne regulative u oblasti klimatskih promena i zaštite životne sredine u celini.

U sadašnjem trenutku nedovolјan je broj stručnjaka sa kompeticijama za procenu i upravlјanje klimatskim promenama u životnoj sredini.  Potreba za master analitičarima zaštite životne sredine, profilisanih za ekonomiju životne sredine i klimatskih promena, postoji u mnogim državnim institucijama, u organima državne uprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća, u projektnim timovima (kod izrade planske i urbanističke dokumentacije, studija procena uticaja na životnu sredinu, studija zaštite pojedinih područja itd), u konsultantskim firmama (ne samo iz oblasti zaštite životne sredine), već sve više u sferi tzv. ekoindustrije i investicionog programa, nevladinom sektoru koji preferira javnost i efikasnu zaštitu i unapređenje životne sredine i ekološku edukaciju stanovništva.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studije drugog stepena: MAS Ekonomija životne sredine i klimatske promene

Redni brojŠifraNazivSem.Aktivna nastavaOst.ESPBObavezni/
Izborni

O/I

Tip predmeta
PV DONSIR/PIR
PRVA GODINA
1.KP1NKPNauka o klimatskim promenama1331007ONS
2.KP1SEASocio-ekonomski aspekti klimatskih promena1430007OSA
3.KP1IB1Izborni blok EŽSKP 1 (bira se 1 od 2)1220006I 
 6Z1SEBSistem ekološke bezbednosti1220006INS
 KP1SKPStatistika i obrada klimatoloških podataka1220006ISA
4.KP1IB2Izborni blok EŽSKP 2 (bira se 1 od 2)1220006I 
 KP1KPBKlimatske promene i očuvanje biodiverziteta1220006INS
 KP1MESUloga medija u razvoju ekološke svesti1220006ITM
5.6MPRAKStručna praksa1000063ONS
6.KP1URKUpravlјanje rizicima u skladu sa klimatskim promenama2321006OTM
7.6Z1MNRMetodologija naučnoistraživačkog rada2440007OTM
8.KP1IB3Izborni blok EŽSKP 3 (bira se 1 od 2)2220006I 
 KP1ETEKlimatske promene i energetske tehnologije2220006INS
 KP1PEMPrimena ekološkog modelovanja2220006ISA
9.6M1PMRPredmet master rada2000202ONS
10.KP1MASZavršni master rad20000610ONS
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR/PIR, ostali časovi) i ESPB na godini2018221260  
Ukupno časova aktivne nastave na godini42    
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija421260