NAVIGACIJA

Економија животне средине

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Студијски програм основних академских студија ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ има за циљ да питања заштите животне средине, као што су загађења, климатске промене и очување биодиверзитета, елаборира са економског становишта, да  развије способности разумевања животне средине и ресурса економије, да дефинише концептуалне основе и практичне алате анализе, квантификације и интерпретације индикатора стања, очувања и унапређења животне средине.

Студијски програм основних академских студија ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ је проистекао из деценијског напора Факултета за примењену екологију Футура да уобличи посебна/специфична знања на већ реакредитованом студијском програму мастер академских студија ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА, из сфера ЗЕЛЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ, ЕКОНОМИЈЕ РЕСУРСА, ЕКОНОМИЈЕ ПРИРОДЕ, ЕКОЛОШКЕ ЕКОНОМИЈЕ, ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ, које су данас незаобилазне варијабле и константе холистичког и интердисциплинарног разумевања феноменологије тако сложене области као што је ЖИВОТНА СРЕДИНА.

Покретање студијског програма основних академских студија је логична последица већ остварених резултата у овој области, са циљем да се употпуни вертикала постојећег студијског прорама мастера са темељним знањима из наука о заштити животне средине, али и интердисциплинарним, мултидисциплинарним и трансдисциплинарни знањима, у које несумњиво спадају и специфична знања из еколошке економије.

Један од задатака који нужно мора да се реализује у оквирима  овог студијског програма јесте захтев за оспособљавање у изради ПРОЦЕНА СОЦИЈАЛНИХ И ЕКОЛОШКИХ СТАНДАРДА ОДРЖИВОСТИ ИНВЕСТИЦИЈА, које су данас услов (Светске банке, Европске банке за обнову и развој) за инвестирање у животну средину, а посебан акценат је на СТРУЧНОЈ ПРАКСИ – ЕДИТ (едукација, демонстрација, иновација, тренинг) кроз коју ће се студенти оспособљавати и стицати знања и вештине на изради бизнис планова, физибилити студија, еколошких инвестиционих програма,  елабората, студија случаја.

Дипломирани аналитичар економије животне средине треба да има значајну улогу у разумевању и креирању политике решења савремених еколошких проблема. Економска анализа је незаобилазна, посебно данас, за утврђивање корисности, трошкова и процене ефикасности различитих инструмената заштите животне средине, дизајнирању нових интервенција, одрживог економског развоја, али и управљање природним ресурсима.

Дипломирани аналитичар економије животне средине стиче способности за самостално разумевање основних узрока савремених еколошких проблема, али и за дизајнирање политике и њихово решавање. Оспособљеност за разумевање инструментаријума (еколошког и економског) за заштиту животне средине је смештена у раван феноменологије еколошких надокнада, које нису ни нови намети, нити порези, већ су супституција за екстра профит, из којих се санирају последице екстерних трошкова и врши надокнада за еколошку штету.

Јединственост овог студијског програма је у томе што на оптималан начин кореспондирају знања из фундаменталних/природно-математичких наука која се комбинују са солидним основама и знањима из кључних области економије.

Студенти, заједно са темељним знањима из макроекономије и микроекономије, добијају и посебна знања о загађењима животне средине, обновљивим и необнивљивим ресурсима, као и неопходним интеракцијама између глобализације и деградације животне средине. Поред ових квалитативних исхода, студијски програм наглашава значај квантитативних вештина неопходних за разумевање и обављање емпиријских радова из економије, са посебним нагласком на процену и монетарно вредновање ресурса, али и процену и монетарна  вредновања еколошке штете.

Потреба за дипломираним аналитичарима економије животне средине постоји у многим државним институцијама, у органима државне управе, инспекцијским службама и истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа, у пројектним тимовима код израде планске  документације и студија процена утицаја на животну средину, студија заштите појединих подручја, у консултантским фирмама из области заштите животне средине, екоиндустрије и инвестиционих програма, у невладином сектору.

Структура студијског програма

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ЕКОНОМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Р.брНазив предметаСеместарЕСПБНазив предметаСеместарЕСПБ
Обавезни предметиИзборни предмети
I ГОДИНА
1.Економија животне средине и ресурсаИ7Еколошка политикаИ6
2.Основе економијеИ7Квантитативне методеИ5
3.ИнформатикаИ6Енглески језик АИ5
4.Управљање ресурсом отпадаИ5Изборни А
5.Изборни АИ
6.Анализа јавних политикаИИ7Теорија система и информацијаИИ5
7.Микроекономски принципиИИ7Биостатистика и експериментални дизајнИИ5
8.Социјална екологијаИИ6Енглески језик БИИ5
9.Управљање ресурсом земљиштаИИ5Изборни Б
10.Изборни БИИ
II ГОДИНА
11.Јавни, приватни и цивилни сектор у одрживом развојуIII6УправЉање водним ресурсимаIII6
12.Макроекономски принципиIII5Филозофија природних наукаIII5
13.Заштита геодиверзитетаIII7Рурална екологијаIII6
14.Заштита биодиверзитетаIII7Изборни Ц
15.Изборни ЦIII
16.Економија јавног сектораIV7Енглески језик ЦIV5
17.Регионална географија и природни ресурсиIV7Биолошки високо вредни производни системиIV5
18.Менаџмент руралног развојаIV6Осигурање и животна срединаIV6
19.Рециклажна индрустријаIV6Изборни Д
20.Изборни ДIV
III ГОДИНА
21.Локални и регионални одрживи развојV7Очување и унапређење урбаних екосистемаV6
22.Менаџмент животне срединеV7Заштита и унапређење шумских и ловних ресурсаV5
23.Еколошко право и природни ресурсиV6Еколошко–економска процена ризикаV6
24.ЕДИТ А – Зелена економијаV5Изборни Е
25.Изборни ЕV
26.Еколошко просторно планирањеVI7Одрживи туризам у служби руралног развојаVI6
27.Инклузија и еколошка економијаVI6Менаџмент заштићених природних добараVI5
28.Амбијентална екологија (Еколошко економска анализа капитала простора)VI7Еколошка етикаVI5
29.ЕДИТ Б – Браон економијаVI5Изборни Ф
30.Изборни ФVI
IV ГОДИНА
31.Методологија вредновања еколошке штетеVII7Међународна регулатива у заштити животне срединеVII5
32.Климатске промене и глобална економијаVII6Екологија и енергетикаVII5
33.УправЉање пројектима заштите животне срединеVII7Еколошко-економски аспекти усмереног коришћења генетичких ресурсаVII6
34.ЕДИТ Ц – Плава економијаVII3Изборни Г
35.Изборни ГVII
36.Основе методологијеVIII7Вредновање природних ресурсаVIII5
37.Циркуларна економијаVIII7Глобална екологијаVIII5
38.ЕДИТ Д – Црвена економијаVIII3Теорија одлучивањаVIII6
39.Изборни ХVIIIИзборни Х
40.ДИПЛОМСКИ РАДВИИИ10