Msc Ivana Šekler

Docent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Nauka o zaštiti životne sredine

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Osnovne, master i doktorske akademske studije završila na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Tokom osnovnih studija obavljala je funkciju predsednika Studentskog parlamenta, učestvovala na debatama, sajmovima ekologije i studentskim konferencijama.

Kao volonter boravila 2013. godine u parku prirode Riet Vell u Španiji. Nakon višegodišnjeg istraživanja, doktorsku disertaciju odbranila 2021. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

PROFESIONALNA KARIJERA: Saradnik u nastavi na FPE Futura bila je do 2017. godine kada stiče izbor u zvanje asistenta. Poslove saradnika a zatim i koordinatora Centra za karijerno vođenje studenata FPE Futura obavljala je od 2014. do 2017. godine kada postaje koordinator master akademskih studija FPE Futura sve do oktobra 2018. godine. Učestovala u realizaciji više domaćih i međunarodnih projekata.

Pozovite nas