Dr Vladica Ristić

Vanredni profesor

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Urbana I ruralna ekologija – ambijentalna ekologija, informacioni sistemi u zaštiti životne sredine, geoinformacioni sistemi, primenjena ekologija, ekoarhitektura, geoekologija, mehanika tla, monitoring I procena uticaja na životnu sredinu sa oditingom.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Vladica Ristić je diplomirao Arhitekturu na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica 2002. godine. Prvu titulu doktora urbanog i ekološkog menadžmenta stekao je 2013. godine u Evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Drugi doktorat iz nauke o zaštiti životne sredine stekao je 2016. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura u Beogradu. U junu 2022. godine izabran je u zvanje redovnog profesora u oblasti ekoloških nauka na Fakultetu Futura.

Objavio je preko 60 naučnih radova u časopisima i na naučnim skupovima. Autor je jedne monografije i koautor više monografija. Objavio je četiri udžbenika za osnovne i postdiplomske studije. Učestvovao je na dva međunarodna INTERREG DTP projekta i jednom projektu Svetske banke, kao i na jedanaest prostornih planova u Srbiji i Crnoj Gori.

PROFESIONALNA KARIJERA: Autor je više od 100 objekata visokogradnje. Glavni projekti u inostranstvu uključuju: Nigerijski poslovni kompleks; jednoporodične kuće i standardne montažne kuće u Abudži, Nigerija; stambene zgrade, porodične kuće i kancelarije u Kankunu, Meksiku, Rusiji i Crnoj Gori. U periodu 2017-2018 bio je rektor i predsednik Senata Univerziteta Slobomir P, Republika Srpska.

Osnivač je i predsednik Međunarodne istraživačke akademije nauka i umetnosti – MIANU. Član je Inženjerske komore Srbije i počasni član Académie de Musique et d΄Arts „Espérance“, Strazbur, Francuska.

Pozovite nas