Dr Vesela Radović

naučni savetnik IMSI, BU

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Ekološka bezbednost, Koncept održivog razvoja, Upravljanje zaštitom životne sredine,  Upravljanje prirodnim resursima, Klimatske promene , Prirodne pojave i katastrofe, Zaštita kritičnih infrastruktura, Projekt menadžment, Menadžment u visokom obrazovanju i naučno istraživačkim organizacijama.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1988.godine), diplomirani inženjer i master geologije; magistar protivpožarne zaštite  (2000. godine) na Fakultetu zaštite na radu , Univerzitet u Nišu.  Doktorsku disertaciju odbranila na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, BU (2006. godine). Stipendista Vlade SAD , na Univerzitetu Tulejn, Nju Orleans (2009-2010) godine. Naučna oblast – Nauke o bezbednosti i Nauke o o zaštiti životne sredine, uža naučna oblast: zagađenje vode, vazduha i zemljišta.

PROFESIONALNA KARIJERA: Saradnik u nastavi na RMF, Smer opšte geologije, predmet Geofizika,  u Kosovskoj Mitrovici, Univerzitet u Prištini, Profesor u oblasti Inženjerstva zaštite životne sredine i Upravljanja zaštitom životne sredine (docent i vanredni profesor u periodu od 2008-2015) na Fakultetu za zaštitu životne sredine FAŽIS, Univerziteta EDUKONS, kao i dekan Fakulteta primenjene bezbednosti na EDUKONSU (2012-2015). Od 2015 do danas zaposlena na Institutu za multidisciplinarna istraživanja, BU  (viši naučni saradnik i naučni savetnik). Rukovodilac i učesnik na više regionalnih, nacionalnih i međunarodnih projekata.  Trenutno angažovana na projektu „EMIPLAST-SoS“ – projekat iz ciklusa Ideje, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (januar 2022.-januar 2025.) u realizaciji Instituta za multidisciplinarna istraživanja kao nosioca, FPE Futura, Instituta za zemljište i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi.

NAGRADE: Za svoj rad Vesela Radović je dobila više nagrada od različtih organizacija i institucija u zemlj i van nje.

 

Pozovite nas