Dr Suncica Vještica

Docent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Životni vek proizvoda (LCA), cirkularna ekonomija/bioekonomija

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (1995. godine), magistrirala (2001. godine) i doktorirala (2014. godine) na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

PROFESIONALNA KARIJERA: Asistent (1995), procesni inženjer (1998), menadžer održivog razvoja  (2003), docent (od 2018. godine) na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA. Član je Upravnog odbora Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine, Odbora za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije, Akademije za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, nacionalni UNIDO ekspert za čistiju proizvodnju, član Ellen MacArthur Fondacije, član SETAC – a, član MIANU Akademije. G. 2022. Izabrana je za naučnog savetnika Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu.

Pozovite nas