Dr Slavoljub Stanojević

Istraživač

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Sistem zaštite životne sredine

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu 1998. godine. Magistarski rad pod nazivom “Stimulacija epizootije klasične kuge svinja na teritoriji opštine Sremska Mitrovica I Šid“ odbranio je 2014. godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Doktorski rad pod naslovom: “Evaluacija epizootioloških metoda u postupku određivanja obuhvata imunizacijom protiv klasične kuge svinja u Republici Srbiji” odbranio je 2016. godine na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.

PROFESIONALNA KARIJERA: G. 1997-1998.godine zaposlen u CNN farma za odgoj I eksploataciju živine – Jagodina, 1998-1999. Privatna veterinarska ambulanta ,,Milan Milosavljević“ Jagodina, zdravstvena zaštita. G. 1999-2002 zaposlen u Veterinarskom specijalističkom institutu “Jagodina“,odeljenje mikrobiologije. G. 2002-2004 Škola rezervnih vojnih starešina veterinarske službe – Vojska Srbije i Crne Gore- Beograd, veterinar, saradnik u nastavi – predavač. G. 2004-2012, zaposlen u Ministarstvu

Pozovite nas