Dr Nada Kosanović

Docent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Društveno-humanistička oblast, ekonomija, agroekonomija

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Srpskom Sarajevu, na smeru za Spoljnu trgovinu i finansije 2003. godine. G. 2005.  završila je poslediplomske studije na fakultetu za Preduzetni menadžment „Braća Karić” u Novom Sadu odbranom magistarske teze pod naslovom „Značaj primene NASSR koncepta i analize rizika u fabrici za preradu mesa i prerađevina od mesa Kosanović DOO“ . Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kvalitet hrane kao faktor konkurentnosti agroprivrede Republike Srbije“ odbranila je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, 2009. godine.

PROFESIONALNA KARIJERA: Od 2005. godine radi kao naučni saradnik u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu. Od 2019. radi kao docent na FPE Futura. Učestvovala je na mnogim kongresima i naučnim skupovima iz oblasti poljoprivrede koji su održani u našoj zemlji i inostranstvu. Član je Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana (NDAEB), učestvovala je i bila član Odbora za razvoj i istraživanja Privredne komore Vojvodine, Odbora za poljoprivredu Sremske privredne komore i predsednik grupacije Klanične industrije Srema.

Dobitnik je nagrade Sremske privredne komore za najboljeg preduzetnika Srema za 2006. godinu i nagrade Privredne komore Vojvodine za značajna privredna dostignuća u 2008. godini. Učestvovala je kao član ekspertskog tima u izradi Master plana održivog razvoja Fruške gore 2012- 2022. godine za oblast brendiranje područja i proizvoda, čiji je naručilac bila Vlada AP Vojvodine.