MSC Milica Cvetanović

Asistent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Geonauke, Regionalna geografija, Održivi turizam, Održivi razvoj, Geoprostorni aspekti životne sredine

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala je 2014. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Turizmologija. Master studije, smer Geografija, završila je 2015. godine odbranom master rada “Uloga i značaj turizma u regionalnom razvoju Jadra”. Iste godine upisala je doktorske studije na Geografskom fakultetu, uža naučna oblast Regionalna geografija.

PROFESIONALNA KARIJERA: U toku školske 2018/2019 bila je angažovana kao demonstrator u nastavi na Departmanu za urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. U periodu septembar 2021. godine – mart 2022. godine bila je zaposlena kao profesor u Gimnaziji u Lazarevcu. Od 1.3.2022. godine zaposlena je u zvanju asistenta na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Istraživačko iskustvo stekla je i angažovanjima na nekoliko naučno-istraživačkih projekata. Član je Srpskog geografskog društva.

Pozovite nas