Dr Biljana Prodović Milojković

Docent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Društvena-humanistička oblast, socijalna ekologija, održivi razvoj

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Osnovne akademske studije završila na Filozofskom fakultetu u Nišu 2007. godine, i stekla zvanje diplomiranog sociologa. Doktorsku disertaciju odbranika 2020. godine, na Departmanu za sociologiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Nišu.

Od marta 2012. godine bila je zaposlena u  Institutu za političke studije u Beogradu kao istraživač pripravnik na projektu Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (179074), u realizaciji Centra za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu. Pored radnih angažovanja kao tehnički sekretar projekta učestvovala je i u realizaciji empirijskog istraživanja na temu: Kulturna orijentacija aktera/ studenata, međuetnički odnosi, nacionalni identitet i kultura mira na Balkanu. Od 2015. godine član je Srpskog sociološkog društva (SSD) u Beogradu, a od 2020. godine i član Gerontološkog društva Srbije (Beograd). Ima preko 50 objavljenih radova.

PROFESIONALNA KARIJERA: Najpre kao istraživač pripravnik, a onda i kao istraživač saradnik u Institutu za političke studije, Beograd (2012-2016); asistent pripravnik – Filozofski fakultet Niš (2014-2015); nastavnik u Prvoj niškoj gimnaziji „Stevan Sremac“, Niš (2018); asistent na Fakultetu za pravo, bezbednost i menadžment – „Konstantin Veliki“ – Niš, (2017-2019); docent na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Metropolitan Beograd (od 2021).

Pozovite nas