Msc Aleksandra Aleksić

Asistent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Zeleno računovodstvo, ekološko-ekonomski instrumenti

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala na Institute Franco-American de Management (IFAM), Paris (2001 godine), magistrirala na Nazavisnom Univerzitetu Banja Luka, Ekonomski fakultet (2014 godine) i stekla zvanje magistar ekonomije iz oblasti menadžmenta. G. 2016. godine upisala doktorske studije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Prošla specijalističke obuke za eksternu i internu reviziju, menadžment operativnih rizika, indikatore rizika, harmonizaciju Basel II standarde, agilne metode i instrumenti u obrazovanju, kontinuitete poslovanja i bankarsko savetovanje.

PROFESIONALNA KARIJERA: Od 2014. koordinator departmana za poslediplomske studije Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i asistent za ekonomske predmete (OAS, studijski program ekonomija životne sredine). Prethodno je (2007-2014) radila kao rukovodilac odeljenja upravljanja operativnim rizikom, Sektora upravljanja rizicima Komercijalne banke, rukovodilac projekta BCP (Planiranje kontinuiteta poslovanja), rukovodilac projekta Standartizovani pristup upravljanja operativnim rizikom; (2002-2007) senior u odeljenju revizije preduzeća Ernst & Young Beograd; (1997-2000) marketing coordinator u J. Walter Thompson, Beograd.