Bojana Zdravković

Predsednica Studentskog parlamenta

Milan Matović

Potpredsednik Studentskog parlamenta i član Saveta Studentskog parlamenta

Isidora Božović

 Rukovodilac finansija Studentskog parlamenta

 

Članovi:

Pavle Jovanović

Marija Pucarević

Vuk Gajić

Nevena Kovinić

Elena Petrovska

Vera Smederevac

Teodora Sekulić

Sanja Vrndić

Aleksandra Despotović

Đorđe Šakić

Filip Alimpić i 
 
Pavle Mladenović
Pozovite nas