Centar za ekonomiju resursa

Sl4Centar za ekonomiju resursa uspostavljen je kao podrška master studijskom programu Integralno upravljanje prirodnim resursima. Centar je nosilac istraživačkih projekata koji su fokusirani na ekonomiju i upravljanje prirodnim resursima.

Centar obeuzbeđuje podršku istraživačkima aktivnostima master studenata za završne master radove.