Sl4Centar za menadžment resursa uspostavljen je kao podrška master studijskom programu Integralno upravljanje prirodnom resursima. Centar je nosilac istraživačkih projekata koji su fokusirani na ekonomiju i upravljanje prirodnim resursima. Centar obeuzbeđuje podršku istraživačkima aktivnostima master studenata za završne master radove.     Kontakt: Mesud Adžemović, koordinator realizacije nastave mesud.adžemovic@futura.edu.rs    

Pozovite nas