Poziv: Tehnološki razvoj za period 1.4.2009.- 31.12.2010.

Oblast 10: Biotehnologija i agroindustrija

Tematski okvir: 10.1. Bioracionalno korišćenje, povećanje plodnosti, remedijacija i zaštita zemljišta

Trajanje projekta: 21 mesec

Broj:  ТР20208

Predložena istraživanja su dala naučnu osnovu razvoja, primene i dugoročnog održavanja ekoremedijacionih tehnologija primenjenih u bioracionalnom korišćenju zemljišta i drugih medija ekosistema gajenjem biljaka za industrijsku preradu. Krajnji rezultat je model ekosistemskog procesora koji se može primeniti u očuvanju, remedijaciji i unapređenju prirodnih (zaštićena prirodna dobra) i antropogenih (ruralnih i urbanih) ekosistema

Razvoj tehnologija bioracionalnog korišćenja zemljišta suštiski obuhvata istraživanja realacija zemljište-biljka sa aspekata biologije, geologije, agronomije i agrohemije praćenjem, konstruisanjem i održavanjem antropogenih ekosistema u cilju maksimalnog iskorišćenja potencijala rodnosti i samoprečišćavanja. Pojam ekosistemski procesor se razvija u smislu konstruisanja ekosistema u kome se potenciraju prirodni procesi produkcije (biomase) i degradacije (zagađenja) u razvoju tehnologija koje će biti ekološki, ekonomski i energetski konkurentnije u odnosu na dosada kod nas primenjivane. Osnova ekosistemskog procesora su biljke kao primarni producenti organske materije.

Rad na projektu odvijao se u dve faze kroz sedam integrisanih aktivnosti. Glavni rezultati projekta su uspostavljeni ogldi i publikovanje rezultata istraživanja u naučnim časopisima i saopštenja na međunarodnim i nacionalnim naučno-stručnim skupovima.

 

Pozovite nas